Hướng dẫn in những phiên bản trính chiếu từ PowerPoint

Bảng Giá Dịch Vụ Cho Thuê Máy Photocopy - Máy In Tại Củ Chi.

Hướng dẫn in những phiên bản trính chiếu từ PowerPoint


Để in được, Microsoft PowerPoint nên phải có một khối hệ thống printer driver(điều khiển và tinh chỉnh máy in) trong máy tính để máy in được sử dụng. Start máy in và đưa giấy vào khay của sản phẩm in.

Thay thế đổi thiết lập Page Setup

– Từ menu File, kích Page Setup

– Hộp thoại Page Setup hiển thị, kích vào chỗ mũi tên xổ xuống trên Slides sized for: và chọn:

Hướng dẫn in các bản trính chiếu từ PowerPoint

On-screen Show Hướng trang nằm ngang. Độ rộng thiết lập 10 inches, độ quá cao là 7.5 inches
Letter Paper (8.5 X 11 in) Độ rộng là 10 inches, độ lâu là 7.5 inches. Được cho phép những slide trên trong cả trang, (lý thuyết trang xoay ngang)
Ledger Paper (11 X 17 in) Độ rộng là 13.32 inches, độ lâu 9.99 inches. Giấy đươc xoay ngang
A3 Paper (297 X 420 mm)
Giấy A3
Độ rộng là 14 inches, lâu là 10.5 inches. Giấy được xoay ngang
A4 Paper (210 X 297 mm)
Giấy A4
Nếu giấy được thiết lập nằm ngang, với độ rộng là 26 cm, lâu là 18 cm thì slide sẽ lấp đầy cả trang A4.
B4 (ISO) Paper (250 X 353 mm)
Giấy B4
Giấy B4 Độ rộng được đăt là 11.84 inches, lâu là 8.88 inches
B5 (ISO) Paper (176 X 250 mm)
Giấy B5
Giấy B5 Độ rộng là 7.84 inches, lâu là 5.88 inches
35 mm Slides Độ rộng là 11.25 inches, lâu là 7.5 inches. Nếu giấy được đặt ngang, nội dung slide sẽ nằm trong tầm đó
Overhead Độ rộng là 10 inches, lâu là 7.5 inches. Được cho phép slide cả trang giấy, thiết lập giấy được xoay ngang
Banner Độ rộng là 8 inches, lâu là một trong những inches
Custom Lựa chọn kích thước bạn phải bằng phương pháp kích vào mũi tên lên hoặc xuống trong hộp Height và Width

– Nếu bạn thích mở đầu đánh số tự động hóa cho những slide với nhiều số không giống nhau, gõ số new trong hộp Number slides from

– Trong phần Orientation, lựa chọn lựa cách lý thuyết cho những slide trong hộp Slide. Chọn đứng hoặc nằm ngang.

– Trong phần Notes, handouts & outline, lựa chọn lựa cách lý thuyết với phần ghi chú, phần tin và đường viền. Chọn đứng hoặc nằm ngang.

– Lúc nào kết thúc, kích OK

In bấm
– Từ menu File, kích Print

Hướng dẫn in các bản trính chiếu từ PowerPoint

– Hộp thoại Print có 4 phần: Printer (Máy in), Print range (Vùng in), Copies (Số phiên bản sao) và Print what.

Phần Printer

Phần này hiển thị thông tin về máy in. Phải khẳng định chắc chắn trong phần Name: hộp hiển thị tên máy in

Nút Properties
Kích lên nút để các bạn thiết lập cỡ giấy in, lý thuyết giấy, sắc tố hoặc in đen trắng,… Những việc đó rất quan trọng, nó ảnh hưởng tác động tới việc in ra ngoài. Kích OK trong khi kết thúc và quay trở lại hộp thoại Print

Phần Print range (Vùng in)

Vùng in được chấp nhận các bạn xác lập in cái gì. Lựa chọn những phần sẵn có:

  All – in toàn bộ những slide
  Current Slide – chỉ in slide hiện hành
  Selection – in trong vùng được chọn
  Slides – in những slide được nhập vào
Phần Copies (Số phiên bản in)
Vùng này được chấp nhận các bạn nhập vào số phiên bản sao hãy in và in theo thứ tự động hay là không

Phần Print what
Nội dung gồm những lựa chọn sau:

– Print what:
  Slides – in theo phương thức thường thì
  Handouts (2,3 or 6) – được chấp nhận các bạn in 2,3 hoặc 6 slide trong một trang
  Notes Pages – in trang ghi chú của slide
  Outlines View – In trong cơ chế outline view của những slide.
– Color / grayscale:
  Color – In theo sắc tố đã từng được thiết lập trong slide.
  Grayscale – In sử dụng kiểm soát và điều chỉnh sắc tố
  Pure blank & white – In ra theo phiên bản đen trắng.
– Scale to fit paper – Tích vào tùy thuộc chọn này để in nén theo cỡ giấy
– Frame slides – Tích vào tùy thuộc chọn này để in frame slide
Trong lúc đã từng hoàn tất, kích nút OK để mở đầu in.

Theo: Toshiba-copier.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *