Cố định cột – dòng tiêu đề trong Excel

Hi các bạn!

Các bạn cũng biết là khi làm việc trên Excel với khối lượng lớn dữ liệu thì chúng ta phải di chuyển chuột nhiều lần để đến vị trí cần tìm để nhập dữ liệu hay tìm kiếm thông tin…. Để tiết kiệm thời gian và thao tát dễ dàng hơn mình sẽ hướng dẫn các bạn cách cố định những cột và dòng mà chúng ta không dùng đến nhé!

Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn chi tiết cách cố định cột và dòng trong Excel 2013.

1. Cố định dòng

Chú ý: Điều quan trọng ở việc cố định dòng hoặc cột là xác định vị trí đặt con trỏ chuột.

Bước 1: Xác định vị trí đặt con trỏ chuột.

Đặt con trỏ chuột tại ô đầu tiên của dòng nằm phía dưới của dòng cần cố định. Lưu ý: các dòng nằm phía trước dòng đặt con trỏ chuột đều được cố định.

Bước 2: Chọn View -> Freeze Panes.

Ví dụ: Cố định dòng số 1 và dòng số 2 => đặt con trỏ chuột tại dòng thứ 3 ô thứ 1. Như vậy khi bạn di chuyển tới bản ghi thứ n với n rất lớn thì dòng 1 và dòng 2 vẫn hiển thị và cố định trên đầu trang.

Bạn hãy so sánh kết quả: Dòng số 1, 2 được cố định. Khi kéo chuột xuống dòng thứ 15, 16 thì dòng tiêu đề và các thuộc tính của cột vẫn được hiển thị.

Chú ý: Có thể chọn cố định dòng đầu tiên bằng cách kích chọn vào Freeze Top Row.

2. Cố định cột

– Bước 1: Có 2 cách xác định vị trí đặt con trỏ chuột.

Cách 1: Bạn đặt con trỏ chuột tại vị trí ô đầu tiên của cột sau cột được cố định (Ví dụ cố định cột thứ n thì đặt con trỏ chuột tại ô đầu tiên của cột thứ n+1). Cố định cột STT đặt con trỏ chuột tại ô (B, 2).

Chú ý: Các cột nằm phía trước cột đặt con trỏ chuột đều được cố định.

Cách 2: Bôi đen toàn bộ cột sau cột được cố định.

Ví dụ cố định cột STT ta bôi đen cột Họ.

– Bước 2: Chọn View -> Freeze Panes.

Bạn hãy so sánh kết quả: Khi chúng ta kéo cột Họ đã bị che khuất nhưng cột STT vẫn cố định và được hiển thị trên đầu trang.

Chú ý: Nếu muốn cố định cột đầu tiên thay vì bạn chọn Freeze Panes -> Freeze First Column.

3. Cố định cả dòng và cột

– Bước 1: Xác định vị trí đặt con trỏ chuột.

Ví dụ: Cố định cột STT và dòng 1+2 -> Đặt con trỏ chuột tại ô C3.

– Bước 2: Chọn View -> Freeze Panes.

Kết quả thu được:

Hi vọng bài viết này sẽ giúp ích cho các bạn dễ dàng hơn trong vấn đề xử lý diệu. Chúc các bạn thành công !

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *