Lỗi máy in không sở hữu và nhận giấy, giắt giấy, thả nhiều tờ giấy

Lỗi máy in không sở hữu và nhận giấy, giắt giấy, thả nhiều tờ giấy


1. Máy in của tôi không sở hữu và nhận giấy? Tôi phải làm thế nào ?

Vấn đáp

Test xem giấy từng đặt sát vào trong cùng của ngăn dựng giấy của máy in không thể? nếu để giấy in đúng mà vẫn không sở hữu và nhận giấy -> xem lại censer cảm nhậ giấy (con này rất tối thiểu lỗi). Nếu bị lỗi con này một trong những máy in xuất hiện 3 đèn.

Lỗi máy in không nhận giấy, giắt giấy, kéo nhiều tờ giấy

2. Máy in canon thỉnh thoảng hoặc giắt giấy là nguyên nhân vì sao?

Vấn đáp

Test xem từng sử dụng đúng chủng loại giấy không thể(nên sử dụng loại giấy có định lượng 70g là tốt nhất), giấy in có bị ẩm hay là không. Nếu sử dụng giấy tốt xem lại tiếp xúc giữa trục ép và bao lụa, test xem bao lụa có bị rách nát hay là không?

3. Chiếc máy in của tôi cuốn giấy không đúng, nó không cuốn 1 lần 1 tờ nữa mà cuốn nhiều tờ 1 lúc luôn (nếu để cả tập giấy vào đó) dành cho tôi rõ được nguyên nhân và phương thức xử lý?

Vấn đáp
Quả đào cuốn giấy của bạn đọc bị mòn rồi, thay thế rất rẻ.

Theo: Sửa máy in

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *