Kinh nghiệm tay nghề sử dụng máy fax – Hướng dẫn sử dụng máy fax panasonic

Kinh nghiệm tay nghề sử dụng máy fax – Hướng dẫn sử dụng máy fax panasonic


1. ĐẶT THỜI GIAN MÁY FAX

Bạn đọc di chuột tới lần lượt 03 phím [#] [0] [1]
Screen hiển thị SET DATE & TIME
Bạn đọc di chuột tới phím [FAX/START]
Screen hiển thị ngày tháng tại nhà sản xuất cài, chúng ta có thể sử dụng keyboard để vào tháng – ngày- năm – giờ – phút với máy, các bạn nhớ định dạng Y:với năm M: với tháng và D: với ngày.
Bạn đọc di chuột tới phím [*] để chọn AM, hoặc phím [#] để chọn PM.
Ở đầu cuối, các bạn di chuột tới phím [FAX/START] để ghi nhớ.

2. ĐẶT LOGO

Bạn đọc lần lượt
di chuột tới ba phím [#] [0] [2]
Screen hiển thị YOUR LOGO
Bạn đọc di chuột tới phím [FAX/START] Trong khi đó chúng ta có thể vào tên công ty, địa chỉ, số điện thoại thông minh thông qua keyboard trên máy.
Ở đầu cuối, các bạn di chuột tới phím [FAX/START] để ghi nhớ.

3.VÀO SỐ ĐIỆN THOẠI HOẶC SỐ FAX CỦA BẠN

Bạn đọc lần lượt di chuột tới ba phím [#] [0] [3]
Screen hiển thị YOUR TEL NO
Bạn đọc di chuột tới phím [FAX/START] Thời điểm này trên screen hiển thị con chuột nhấp nháy để các bạn vào số Điện thoại thông minh hoặc số Fax của các bạn.
Ở đầu cuối, các bạn di chuột tới phím [FAX/START] để ghi nhớ.

4. ĐẶT CHẾ ĐỘ IN BÁO CÁO SAU MỖI BẢN FAX

Bạn đọc lần lượt di chuột tới ba phím [#] [0] [4]
Screen hiển thị SENDING REPORT
Chúng ta cũng có thể di chuột tới phím [FAX/START] để chọn vào cơ chế.
Bạn đọc sử dụng nút [VOLUME] để lựa chọn những cơ chế
MODE=OFF/ON/ERROR.
OFF: tức là sau từng dòng Fax thì máy sẽ KHÔNG in ra văn bản báo cáo về quy trình tiến hành dòng Fax
ON: tức là sau từng dòng Fax thì máy sẽ in ra văn bản báo cáo về quy trình gửi dòng fax
ERROR: In văn bản báo cáo khi chúng ta không gửi được dòng Fax hoặc quy trình gửi bị lỗi.
Ở đầu cuối, các bạn di chuột tới phím [FAX/START] để ghi nhớ.

5. ĐẶT CHẾ ĐỘ NHẬN FAX

Máy Fax KX-FP342 có 2 cơ chế nhận Fax sau:
a. Chính sách nhận FAX tự động hóa
Bạn đọc di chuột tới nút [RECEIVE MODE] screen hiển thị [FAX ONLY MODE]
Thời điểm này chúng ta có thể trọn vẹn yên tâm đi ra ngoài mà không sợ bị nhỡ những dòng FAX trong khi người nữa gửi tới.

b. Chính sách nhận FAX thủ công.
Bạn đọc di chuột tới nút [RECEIVE MODE] screen hiển thị [TEL MODE] Trong khi này còn có chuông đổ tới các bạn nhấc điện thoại thông minh để nghe, nếu là tín hiệu FAX các bạn chỉ việc thực hiện di chuột tới phím [FAX/START] và đặt ống nghe xuống máy sẽ tự động nhận FAX với các bạn.

6. ĐẶT SỐ HỒI CHUÔNG ĐỂ NHẬN FAX ( Trong khi máy để cơ chế FAX ONLY chỉ nhận Fax ) :

Bạn đọc lần lượt di chuột tới ba phím [#] [0] [6]
Screen hiển thị FAX RING COUNT
Chúng ta cũng có thể di chuột tới phím [VOLUME] để lựa chọn một tới 4 hồi chuông đổ
Ở đầu cuối, các bạn di chuột tới phím [FAX/START] để ghi nhớ.

7. ĐẶT CHỨC NĂNG THỐNG KÊ CỦA MÁY FAX : ( Sau 35 dòng Fax )

Bạn đọc di chuột tới ba phím [#] [2] [2]
Chúng ta cũng có thể di chuột tới phím [VOLUME] để chọn cơ chế ON ( sẽ in văn bản báo cáo thống kê ), hoặc cơ chế OFF ( không in văn bản báo cáo mỗi ngày ).
Ở đầu cuối, các bạn di chuột tới phím [FAX/START] để ghi nhớ.

9. ĐẶT CHỨC NĂNG GỬI FAX THEO GIỜ

Bạn đọc lần lượt di chuột tới ba phím [#] [2] [5];
Screen hiển thị DELAYED
Bạn đọc di chuột tới phím [FAX/START] thì máy sẽ hiển thị MODE = OFF
(Chúng ta cũng có thể di chuột tới phím [VOLUME] để chọn MODE= ON).
Bạn đọc di chuột tới phím [FAX/START] thì máy sẽ hiển thị NO= ; Tiếp sau đó, vào số Fax mà bạn phải Fax.
Bạn đọc di chuột tới phím [FAX/START]
Screen sẽ hiển thị TIME=12:00 AM ; Chúng ta cũng có thể sử dụng keyboard để thiết lập giờ gửi Fax.
Ở đầu cuối, các bạn di chuột tới phím [FAX/START] để ghi nhớ.

10. KHAI THÁC BỘ NHỚ CỦA MÁY :

Nhớ được 106 tên người và số điện thoại thông minh.

A. NHỚ SỐ ĐIỆN THOẠI VÀ TÊN NGƯỜI VÀO BỘ NHỚ :
– Bạn đọc di chuột tới phím [MENU] cho tới trong khi screen hiển thị khung chữ :
DIRECTORY SET
– Bạn đọc nhấn phím mũi tên bên phải phím truy vấn nhanh{NAVI}
– Sử dụng keyboard để vào tên ngời
– Bạn đọc di chuột tới phím [SET]
– Vào số điện thoại thông minh
– Bạn đọc di chuột tới phím [SET]
– Nhấn MENU để trở về trạng thái ban sơ.

B. SỬA CHỮA TÊN NGƯỜI ĐÃ LƯU TRONG BỘ NHỚ :
Nhấn phím 4 cho tới trong khi hiển thị trên screen[DIRECTORY].
Bạn đọc nhấn phím [ + – ] cho tới trong khi tên người nên xoá hiện trên screen.
Nhấn phím MENU
Screen hiển thị EDIT= * DELETE=#
Bạn đọc chọn di chuột tới phím [*] để thay thế thay tên của người đó; Tiếp sau đó tiến hành tuần tự động như quy trình nhớ số điện thoại thông minh.

D. XOÁ TẤT CẢ LƯU TRỮ TRONG BỘ NHỚ :
Nhấn phím 4 cho tới trong khi hiển thị trên screen[DIRECTORY ].
Bạn đọc nhấn phím [ + – ] cho tới trong khi tên người nên xoá hiện trên screen.
Nhấn phím MENU
Screen hiển thị EDIT= * DELETE=#
Bạn đọc chọn di chuột tới phím [#] để xoá tên của người đó

11. CÁCH GỬI BẢN FAX :

– Bạn đọc để tài liệu úp xuống khay;
– Bạn đọc nhấc tổng hợp lên hoặc rất có thể các bạn di chuột tới phím[MONITOR];
– Quay số Fax mà bạn phải Fax.
Tiếp sau đó các bạn chờ với khi tới nghe tiếng rít u..u.. của tín hiệu Fax thì các bạn di chuột tới phím [START] để gửi dòng Fax đi; Hoặc chúng ta có thể di chuột tới phím [START] ngay sau khi chúng ta quay số.

Mọi vướng mắc về sử dụng máy fax và thay thế sửa chữa xin liên lạc: 0934 531 349

Cảm ơn quý người sử dụng !

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *