Phương pháp sử dụng System Restore để Phục hồi khối hệ thống Windows 10, 8, 7, Vista, & XP

Phương pháp sử dụng System Restore để Phục hồi khối hệ thống Windows 10, 8, 7, Vista, & XP

Công cụ System Restore trong Windows là một trong những tiện ích hữu ích có sẵn với bạn đọc và thường là bước thứ nhất tuyệt vời khi chúng ta nỗ lực cố gắng sửa một yếu tố chính trong Windows.

Công cụ Phục hồi khối hệ thống Windows của bạn đọc được cho phép bạn đọc triển khai là Phục hồi lại ứng dụng, registry và thông số kỹ thuật driver trước đó.

Tiến hành theo quá trình đơn giản và giản dị sau để trả lại Windows với trạng thái trước đó, kỳ vọng thao tác làm việc , sử dụng System Restore:

Thời hạn buộc: Sử dụng công cụ Phục sinh Khối hệ thống để hoàn tác / hòn đảo ngược thay thế đổi trong Windows thường mất từ ​​10 tới 30 phút, tối thiểu trong hầu không còn những trường hợp.

Quan trọng: Phương pháp bạn đọc truy vấn System Restore không giống nhau giữa những phiên mẫu của Windows. Dưới đấy là ba thủ tục riêng không liên quan gì đến nhau : một với Windows 10 , Windows 8 hoặc Windows 8.1 , một với Windows 7 hoặc Windows Vista và một với Windows XP . Xem phiên mẫu Windows nào tôi có? nếu như khách hàng không chứng minh và khẳng định.

Cách quay trở lại Driver đã cài đặt trước đó trong Windows bằng Roll Back Driver

Phương pháp sử dụng System Restore trong Windows 10, 8 hoặc 8,1

1. Mở Control Panel . Hãy test cách thức triển khai được links nếu đấy là lần thứ nhất của bạn đọc, hoặc chỉ việc tìm tìm kiếm từ hộp Windows 10 Cortana/Search hoặc Charms Bar của Windows 8 / 8.1 .

Mẹo: Chúng tôi đang nỗ lực cố gắng truy vấn vào System Applet trong Control Panel , hoàn toàn có thể triển khai rất nhanh từ Power User Menu nhưng chỉ nhanh hơn nếu như khách hàng đang sử dụng keyboard hoặc chuột . Nhấn WIN + X hoặc nhấp chuột phải vào nút Start và tiếp sau đó nhấp vào System . Chuyển sang Bước 4 nếu như khách hàng kết thúc đi Theo phong cách này.

2. Nhấn hoặc nhấp vào System and Security trong Control Panel.

Lưu ý: Các bạn sẽ không thấy System and Security nếu chính sách xem Control Panel được đặt thành Large icons hoặc Small icons . Thay thế vào đó, tìm System , nhấn hoặc nhấp chuột vào nó, tiếp sau đó rút qua Bước 4.

3. Trong hành lang cửa số System and Security hiện nay đang mở, nhấn System

4. Tại bên trái, nhấp hoặc chạm vào links System protection .

5. Từ System Properties hành lang cửa số hiện ra, gõ hoặc nhấp vào nút System Restore …. Nếu khách hàng không thấy nó, chứng minh và khẳng định rằng bạn đọc đang trên tab System Protection .

6. Nhấp vào Next > từ hành lang cửa số System Restore có tiêu đề Restore system files and settings.

Lưu ý: Nếu trước đó bạn đọc từng triển khai System Restore, chúng ta cũng có thể thấy cả tùy thuộc chọn Undo System Restore , hoặc chọn một điểm Phục hồi khác nữa . Nếu có, nên chọn lựa Choose a different restore point , giả sử bạn đọc không trên đó để hoàn tác.

7. Chọn điểm Phục hồi bạn thích sử dụng từ những điểm trong list.

Mẹo: Nếu bạn thích xem những điểm Phục hồi cũ hơn, chọn hộp kiểm Show more restore points .

Quan trọng: Toàn bộ những điểm Phục hồi vẫn còn đó trong Windows sẽ tiến hành liệt kê trên đó, miễn là hộp kiểm này được chọn. Thực rủi ro, không tồn tại cách thức nào để “restore” những điểm Phục hồi cũ. Điểm Phục hồi lâu lăm nhất được liệt kê là trở lại xa nhất mà chúng ta cũng có thể Phục hồi lại Windows.

8. Với điểm Phục hồi từng chọn của bạn đọc, nhấn hoặc nhấp vào nút Next .

9. Xác nhận điểm Phục hồi bạn thích sử dụng trên hành lang cửa số Confirm your restore point và tiếp sau đó nhấn hoặc nhấp vào nút Finish .

10. Nhấn hoặc nhấp vào Yes để Once started, System Restore cannot be interrupted. Tại you want to continue?

Quan trọng: Nếu khách hàng đang làm việc System Restore từ Safe Mode , vui lòng rõ được rằng những thay thế đổi mà nó thực hiện với máy tính của các bạn sẽ không thể hòn đảo ngược được. Không để yếu tố này thực hiện bạn đọc sợ – rất hoàn toàn có thể, nếu như khách hàng đang triển khai System Restore từ đó, đó là chính vì Windows không mở màn đúng chuẩn, làm bạn đọc có vài lựa chọn khác nữa. Tuy nhiên, đó là vấn đề bạn đọc nên rõ được.

Lưu ý: Máy tính của các bạn sẽ khởi động lại như thể một phần của System Restore, vì vậy hãy chứng minh và khẳng định đóng mọi thứ chúng ta cũng có thể hoạt động ngay lúc này.

11. System Restore lúc này sẽ mở màn Phục hồi lại Windows với trạng thái trên vào trong ngày và thời hạn từng truy cập với điểm Phục hồi mà bạn đọc từng chọn trên Bước 7.

12. Các bạn sẽ thấy hành lang cửa số System Restore nhỏ nhắc rằng Preparing to restore your system … , tiếp sau đó Windows sẽ gần như là trọn vẹn tắt.

13. Tiếp theo, trên một screen trống, các bạn sẽ thấy một tin nhắn Please wait while your Windows files and settings are being restored.

14. Các bạn cũng tiếp tục thấy những thông điệp không giống nhau xuất hiện phía dưới như System Restore is initializing…, System Restore is restoring the registry…, and System Restore is removing temporary files…. . Yếu tố này còn có lẽ sẽ mất khoảng chừng 15 phút.

Quan trọng: Những gì bạn đọc đang ngồi trên đấy là quy trình Phục sinh Khối hệ thống thực tiễn. Không tắt hoặc khởi động lại máy tính của bạn đọc trong thời hạn này!

15. Chờ trong những khi máy tính của bạn đọc khởi động lại.

Truy cập vào Windows như bạn đọc thường thực hiện. Nếu khách hàng không sử dụng máy tính để bàn và không tự động hóa chuyển sang đó, hãy đi tới đó.

16. Trên screen Desktop, các bạn sẽ thấy một hành lang cửa số System Restore nhỏ nói “System Restore completed successfully .

17. Nhấn hoặc nhấp vào nút Close .

18. Hiện giờ trong khi Phục sinh Khối hệ thống hoàn tất, hãy test xem có yếu tố gì bạn đọc đang cố xử lý hay là không.

Nếu System Restore không sửa được yếu tố , chúng ta cũng có thể:

a) tái diễn quá trình trên trên, chọn điểm Phục hồi cũ hơn, giả sử có sẵn.

b) tiếp tục xử lý sự cố.

Nếu Phục sinh Khối hệ thống này gây ra sự cố thêm , chúng ta cũng có thể hoàn tác nó, giả sử rằng nó đang không được hoàn tất từ ​​Safe Mode. Để hoàn tác System Restore trong Windows, hãy tái diễn quá trình từ là 1 tới 6 trên trên và chọn Undo System Restore .

Phương pháp sử dụng System Restore trong Windows 7 hoặc Windows Vista

1. Yếu tố nhắm đến Start -> All Programs -> Accessories -> Nhóm ứng dụng System Tools .

2. Nhấp vào hình tượng ứng dụng System Restore .

3. Nhấp vào Nextvàgt; trên những Restore system files and settings hành lang cửa số mà nên từng xuất hiện trên screen.

Lưu ý: Nếu khách hàng có hai lựa chọn trên screen này, đề Recommended restore and Choose a different restore point , nên chọn lựa tùy thuộc chọn Choose a different restore point trước lúc nhấp vào Next > trừ khi chúng ta trọn vẹn chứng minh và khẳng định rằng điểm Phục hồi từng chọn là một trong những bạn thích sử dụng .

4. Chọn điểm Phục hồi mà bạn thích sử dụng. Lý tưởng là bạn thích chọn một trong số đó ngay trước lúc nhận ra yếu tố bạn đọc đang nỗ lực cố gắng hoàn tác, nhưng không phải là bất kỳ trở lại nào nữa.

Bất kỳ điểm Phục hồi nào mà bạn đọc tự động tạo ra, những điểm Phục hồi được lập lịch mà Windows tự động hóa tạo và bất kỳ tạo ra tự động hóa nào trong quy trình thiết lập một trong những ứng dụng sẽ tiến hành liệt kê trên đó. Các bạn không thể sử dụng System Restore để hoàn tác những thay thế đổi của Windows vào một trong những ngày mà một điểm Phục hồi không tồn tại.

Lưu ý: Nếu khách hàng phải, hãy test phần Hiển thị thêm điểm Phục hồi hoặc Hiển thị những điểm Phục hồi cũ hơn 5 ngàyhộp kiểm để xem nhiều hơn thế những điểm Phục hồi mới gần đây nhất. Không tồn tại gì đảm nói rằng có bất kỳ nhưng nó có mức giá trị tìm tìm kiếm nếu bạn phải trở lại mà tới nay.

5. Nhấp vào Next .

6. Nhấn Finish trên hành lang cửa số Confirm your restore point để mở màn System Restore.

Lưu ý: Windows sẽ tắt để hoàn tất System Restore, vì vậy hãy chứng minh và khẳng định lưu bất kỳ tác phẩm nào chúng ta cũng có thể mở trong số ứng dụng khác nữa trước lúc tiếp tục.

7. Nhấp Yes vào hộp thoại Once started, System Restore cannot be interrupted. Tại you want to continue?

System Restore sẽ Phục hồi lại Windows để tình trạng này được ghi nhận trong số điểm Phục hồi bạn đọc từng chọn trên bước 4.

Lưu ý: Những khối hệ thống quy trình Restore hoàn toàn có thể mất vài phút là bạn đọc nhìn thấy nhắn “Please wait while your Windows files and settings are being restored” . Máy tính của bạn đọc tiếp sau đó sẽ khởi động lại như thông thường trong khi hoàn tất.

Ngay sau thời điểm truy cập vào Windows sau thời điểm khởi động lại, các bạn sẽ thấy một thông tin rằng “System Restore completed successfully” .

8. Nhấp vào Close.

Test để xem nếu Windows 7 hoặc Windows Vista yếu tố bạn đọc từng được xử lý sự cố từng được thay thế sửa chữa bởi System Restore này.

Nếu sự cố vẫn còn đó, chúng ta cũng có thể tái diễn quá trình trên trên và chọn một điểm Phục hồi khác nữa nếu có. Nếu sự phục hồi này gây ra sự cố, bạn đọc luôn hoàn toàn có thể hoàn tác System Restore này.

Phương pháp sử dụng System Restore trong Windows XP

1. Tiến hành Theo phong cách của bạn đọc để Start -> All Programs -> Accessories -> System Tools .

2. Nhấp vào hình tượng ứng dụng System Restore .

3. Chọn Restore my computer to an earlier time và tiếp sau đó nhấp vào Next .

4. Chọn một ngày có sẵn trên lịch trên bên trái.

Lưu ý: Những ngày khả dụng là những ngày trong khi một điểm Phục hồi được tạo ra và được in đậm. Các bạn không thể sử dụng System Restore để hoàn tác những thay thế đổi của Windows XP với một ngày mà một điểm Phục hồi không tồn tại.

5. Hiện giờ là một ngày được chọn, nên chọn lựa một điểm Phục hồi rõ ràng và cụ thể từ list bên phải.

6. Nhấp vào Next  .

7. Nhấn Next trên hành lang cửa số Confirm Restore Point Selection bạn đọc thấy ngay lúc này.

Lưu ý: Windows XP sẽ tắt như một phần của quy trình Phục sinh Khối hệ thống. Đảm bảo lưu bất kỳ tệp nào bạn đọc mở trước lúc tiếp tục.

8. System Restore sẽ Phục hồi Windows XP với Registry, trình tinh chỉnh và điều khiển và những tệp quan trọng khác nữa trong khi chúng tồn tại trong khi điểm Phục hồi bạn đọc từng chọn trên Bước 5 từng được tạo. Quy trình này hoàn toàn có thể mất vài phút.

9. Sau khoản thời gian khởi động lại hoàn tất, truy cập như thông thường. Giả sử toàn bộ mọi thứ từng đi theo kế hoạch, các bạn sẽ thấy hành lang cửa số Restoration Complete , chúng ta cũng có thể Close.

Hiện giờ chúng ta cũng có thể test để xem liệu System Restore có cố định và thắt chặt bất kể yếu tố Windows XP nào bạn đọc đang nỗ lực cố gắng sửa hay là không. Nếu không, bạn đọc luôn hoàn toàn có thể thử một điểm Phục hồi sớm hơn , nếu như khách hàng có một. Nếu System Restore thực hiện với mọi thứ xấu đi, bạn đọc luôn hoàn toàn có thể hoàn tác nó.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *