Cách thức thay tên máy ảo Hyper-V thông qua PowerShell & Hyper-V Manager

Cách thức thay tên máy ảo Hyper-V thông qua PowerShell & Hyper-V Manager

Đôi lúc khi chúng ta tạo một máy ảo Hyper-V, chúng ta cũng có thể đặt tên đối với nó thông qua tên không đúng chuẩn mực hoặc không hề muốn sử dụng nữa. Nội dung bài viết này sẽ cung ứng ba phương pháp để thay tên một máy ảo Hyper-V để nó sử dụng tên mà bạn thích.

ĐỔI TÊN MÁY ẢO HYPER-V BẰNG PHÍM F2

Cách thức giản dị và đơn giản nhất và nhanh nhất có thể để thay tên máy ảo Hyper-V là chỉ việc sử dụng phím tác dụng F2 trên keyboard của bạn đọc trong những lúc trong Trình vận hành Hyper-V.

Để tiến hành yếu tố này, hãy khởi hoạt động Hyper-V Manager bằng phương pháp nhập Hyper-V vào trường tìm tìm của Menu Start và tiếp sau đó chọn Hyper-V Manager trong khi nó xuất hiện như hình tiếp sau đây.

Lúc Hyper-V Manager được mở, chỉ việc nhấp chuột trái vào máy ảo mà bạn thích thay tên để nó được chọn. Tiếp sau đó nhấn phím F2 trên keyboard của bạn đọc và tên máy ảo sẽ trở thành một trường chúng ta cũng có thể sửa đổi như hình tiếp sau đây.

Giờ đây gõ tên new mà bạn thích sử dụng đối với máy ảo và trong khi hoàn tất, nhấn Enter trên keyboard của bạn đọc. Máy ảo hiện giờ sẽ sử dụng tên new.

ĐỔI TÊN MÁY ẢO HYPER-V BẰNG TRÌNH ĐƠN NGỮ CẢNH CỦA TRÌNH QUẢN LÝ HYPER-V

Để thay tên một máy ảo Hyper-V thông qua Hyper-V Manager, hãy tuân theo quá trình sau:

 1. Khởi hoạt động Hyper-V Manager bằng phương pháp gõ Hyper-V vào trường tìm tìm của Menu Start và tiếp sau đó chọn Hyper-V Manager trong khi nó xuất hiện như hình phía dưới.
 2. Lúc trình vận hành Hyper-V mở ra, hãy tìm VM mà bạn thích thay tên và nhấp chuột phải vào nó để trình đơn ngữ cảnh của nó xuất hiện. Như chúng ta cũng có thể nhìn thấy từ hình ảnh tiếp sau đây, có một tùy thuộc chọn mang tên Rename … . Nếu đó là VM bạn thích thay tên, hãy nhấp vào Rename.
 3. Tên máy ảo hiện giờ sẽ trở thành một nghành nghề dịch vụ chúng ta cũng có thể sửa đổi. Chỉ việc xóa tên hiện tại và nhập tên new mà bạn thích sử dụng.
 4. Lúc hoàn tất, nhấn Enter trên keyboard của bạn đọc và máy ảo sẽ sử dụng tên new

Giờ đây chúng ta cũng có thể đóng Hyper-V Manager.

ĐỔI TÊN MÁY ẢO HYPER-V BẰNG POWERSHELL

So với những người dân muốn thay tên máy ảo Hyper-V trải qua dòng lệnh hoặc trải qua tập lệnh, chúng ta cũng có thể sử dụng lệnh PowerShell Rename-VM để thay tên máy. Để thay tên máy ảo thông qua PowerShell, chúng ta cũng có thể sử dụng quá trình sau:

 1. Mở màn PowerShell với quyền quản trị bằng phương pháp nhấp vào nút Start Menu ( ) và tiếp sau đó chọn Windows PowerShell (Quản trị) như hình tiếp sau đây.
 2. Lúc PowerShell mở ra, chúng ta cũng có thể lấy list những máy ảo setup bằng phương pháp gõ Get-VM và nhấn phím Enter trên keyboard. Lệnh Get-VM sẽ đưa ra một máy ảo và tên của chúng.

 3. Để thay tên một máy ảo, bạn phải sử dụng lệnh Rename-VM. Lệnh này lấy hai đối số, tên của sản phẩm ảo để thay tên và tiếp sau đó là tên gọi new mà bạn thích thay tên nó thành. Yếu tố quan trọng hãy lưu ý là lúc sử dụng tên có chứa khoảng tầm trống, bạn phải đặt dấu ngoặc kép xung quanh tên. 

  Ví dụ, tất cả chúng ta sẽ thay tên máy ảo Ubuntu thành Ubuntu Renamed. Để tiến hành yếu tố này, tất cả chúng ta nhập lệnh Rename-VM Ubuntu “Ubuntu Renamed” và nhấn Enter trên keyboard.

  Lệnh đổi tên máy ảo PowerShell
 4. Lúc PowerShell thay tên một máy ảo, nó sẽ không còn hiển thị bất kỳ đầu ra nào. Để xem VM từng được thay tên chưa thể, chúng ta cũng có thể đưa ra lệnh Get-VM .
 5. Như bạn đọc thấy VM từng được thay tên từ Ubuntu thành Ubuntu Thay tên. Giờ đây chúng ta cũng có thể gõ Exit và nhấn Enter để thoát khỏi PowerShell.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *