XÁC THỰC USER TRÊN MÁY PHOTOCOPY RICOH

Bảng Giá Dịch vụ Cho Thuê Máy Photocopy Ở Khu Công Nghiệp Nhựt Chánh Bến Lức Long An

Xác thực User trên máy photocopy RICOH. Đấy là chủ đề quan trọng dành riêng cho Người vận hành máy photocopy mà có nhiều người tiêu dùng. RICOH là một loại máy tiến bộ, đa tính năng. Và hiện tại hầu không còn những thành phầm đều sở hữu tính năng vận hành người tiêu dùng thông qua những User. Từ đó được chấp nhận người Quản lý và vận hành máy rất có thể phân quyền người tiêu dùng. Được cho phép hoặc không được chấp nhận người tiêu dùng triển khai những thực hiện in trỏ chuột tới.

Trước lúc biết phương pháp tạo ra những User. Thì chúng ra hãy tìm hiểu về những yếu tố tương quan tới User hay là vẫn còn gọi là người tiêu dùng trên áy photocopy RICOH nhé.

KHÁI NIỆM VỀ USER TRÊN MÁY RICOH

User hay là vẫn còn gọi là Người tiêu dùng, người tiêu dùng máy photocopy. Một người tiêu dùng triển khai những hoạt động và sinh hoạt thông thường trên máy, ví dụ như sao chép và in. Người tiêu dùng được vận hành thông qua thông tin trong Sổ địa chỉ của dòng sản phẩm và chỉ rất có thể sử dụng những tính năng mà người ta được phép bởi quản trị viên. Bằng phương pháp kích hoạt xác thực người tiêu dùng, bạn đọc chỉ rất có thể được chấp nhận những người dân từng ĐK trong Sổ địa chỉ sử dụng máy. Người tiêu dùng rất có thể được vận hành trong Sổ địa chỉ vận hành.

LỢI ÍCH KHI TẠO USER CODE TRÊN MÁY RICOH

Với những Doanh Nghiệp, những Công ty có quy mô lớn, nhiều người cùng sử dụng 1 máy photocopy. Thì việc tạo User Code trên máy photocopy là vô cùng thiết yếu. Nếu không vận hành thông qua User Code thì sẽ gây ra trở ngại với Người giám sát trong việc vận hành Người tiêu dùng. Tất cả chúng ta không thể giám sát nghiêm ngặt từng nhân viên cấp dưới hoặc những thành viên trong công ty từng thực hiện gì với chiếc máy photocopy RICOH.

GIỚI THIỆU VỀ XÁC THỰC USER TRÊN MÁY RICOH

Xác thực User người tiêu dùng là một khối hệ thống yêu cầu tên người tiêu dùng và mật khẩu truy nhập để xác minh người tiêu dùng vận hành máy hoặc truy vấn máy qua mạng. Gồm có những loại sau:

Người tiêu dùng

Một người tiêu dùng triển khai những hoạt động và sinh hoạt thông thường trên máy, ví dụ như sao chép và in.

Nhóm

Một nhóm triển khai những hoạt động và sinh hoạt thông thường trên máy, ví dụ như sao chép và in.

Người tiêu dùng trái phép

Truy vấn trái phép

XÁC THỰC USER NGƯỜI DÙNG TRÊN MÁY PHOTOCOPY RICOH

XÁC THỰC USER TRÊN MÁY RICOH

Có 4 loại phương thức xác thực User: Xác thực mã User, xác thực cơ mẫu, xác thực Windows và xác thực LDAP. Để sử dụng xác thực User, chọn phương thức xác thực trên bảng tinh chỉnh và điều khiển, tiếp sau đó triển khai những thiết lập thiết yếu với xác thực. Những thiết lập tùy theo phương thức xác thực. Chỉ định xác thực quản trị viên, và tiếp sau đó chỉ định xác thực User.

CÁC PHƯƠNG PHÁP XÁC THỰC USER

LOẠI

CHI TIẾT

Xác thực Mã User Xác thực được triển khai thông qua mã User với tám chữ số. Xác thực được vận dụng với từng mã User, không vận dụng với từng User.

 

Nên phải ĐK User code trong Sổ địa chỉ của dòng sản phẩm trước

Xác thực cơ mẫu Xác thực được triển khai thông qua Sổ địa chỉ của dòng sản phẩm.

 

Nên phải ĐK người tiêu dùng trong Sổ địa chỉ của dòng sản phẩm trước.

 

Xác thực rất có thể được vận dụng cho từng User

Xác thực Windows Xác thực được triển khai thông qua bộ phận tinh chỉnh và điều khiển miền của sever Windows trên cùng mạng với máy.

Xác thực rất có thể được vận dụng cho từng User

Xác thực LDAP Xác thực được triển khai thông qua sever LDAP trên cùng một mạng với máy.

 

Xác thực rất có thể được vận dụng cho từng User

 

Lúc này tất cả chúng ta sẽ tìm hiểu lần lượt về những loại Xác thực nhé:

XÁC THỰC MÃ USER

Đấy là một phương thức xác thực để số lượng giới hạn quyền truy vấn vào những tính năng theo mã User. Mã người tiêu dùng giống nhau rất có thể được sử dụng bởi nhiều người tiêu dùng.

Tất cả chúng ta sẽ triển khai theo quá trình sau

    Truy cập với tư phương thức quản trị viên máy từ bảng yếu tố khiểnNhấn [System Settings]Nhấn [Administrator Tools]Nhấn [Next]Nhấn [User Authentication Management]

XÁC THỰC USER TRÊN MÁY PHOTOCOPY RICOH

6. Chọn [User Code Auth.]

Nếu khách hàng không thích bật xác thực User, nên chọn lựa [Tắt].

7. Trong “Functions to Restrict”, chọn những tính năng bạn thích hạn chế

XÁC THỰC USER TRÊN MÁY PHOTOCOPY RICOH

 

Những tính năng được chọn phải tuân theo xác thực Mã User. Xác thực mã User không được vận dụng cho những tính năng không được chọn.

8. Nhấn vào những tính năng bạn thích hạn chế như Printer PC Control…

XÁC THỰC USER TRÊN MÁY PHOTOCOPY RICOH

Nếu khách hàng không thích chỉ định xác thực việc làm máy in, hãy chuyển tới Bước 14.

9 .Nhấn [Next].

10. Chọn Lever xác thực việc làm của dòng sản phẩm in trên máy tính.

Nếu khách hàng chọn [Entire] hoặc [Simple (All)], hãy chuyển sang Bước 15.

XÁC THỰC USER TRÊN MÁY PHOTOCOPY RICOH

Nếu khách hàng chọn [Simple (Limitation)], hãy chuyển tới Bước 12.

11. Nhấn [Change] với “Limitation Range” để thay thế đổi với phạm vi số lượng giới hạn

12. Chỉ định phạm vi trong số đó [Simple (Limitation)] được vận dụng với “Printer Job Authentication”- “Xác thực việc làm máy in”.

 

user code

Bạn cũng có thể chỉ định phạm vi địa chỉ IPv4 mà thiết lập này được vận dụng. Ngoài ra, bạn cũng có thể chỉ định có vận dụng thiết lập với giao diện USB hay là không.

13. Nhấn [Exit] để Thoát

14. Nhấn [OK].

15. Đăng xuất.

XÁC THỰC CƠ BẢN- Basic Authentication

Chỉ định phương thức xác thực này lúc sử dụng Sổ địa chỉ của dòng sản phẩm để xác thực từng User. Sử dụng xác thực Cơ mẫu, bạn đọc không chỉ có rất có thể vận hành những tính năng khả dụng của dòng sản phẩm mà vẫn còn số lượng giới hạn quyền truy vấn vào những tệp được tàng trữ và Sổ Địa chỉ. Trong Xác thực cơ mẫu, quản trị viên phải chỉ định những tính năng có sẵn cho từng người tiêu dùng từng ĐK trong Sổ địa chỉ.

Trước lúc định thông số kỹ thuật máy, đảm nói rằng xác thực quản trị viên được thông số kỹ thuật đúng trong phần “Quản lý và vận hành xác thực quản trị viên”.

1 Truy cập với tư phương thức quản trị viên máy từ bảng tinh chỉnh và điều khiển.

2 Kích[System Settings].

3 Kích [Administrator Tools].

4 Kích [Next].

5 Kích [User Authentication Management]- [Quản lý xác thực người dùng].

XÁC THỰC USER TRÊN MÁY PHOTOCOPY RICOH

6 Chọn [Basic Auth.]- [Xác thực cơ bản].

Nếu khách hàng không thích bật xác thực người tiêu dùng, nên chọn lựa [Tắt].

7 Trong “Available Functions”- những tính năng có sẵn thứ hai, nên chọn lựa tính năng nào bạn thích được chấp nhận.

user code máy ricoh

 

Những tính năng bạn đọc chọn tại đó trở thành thiết lập Xác thực cơ mẫu mặc định sẽ tiến hành gán với tất toàn bộ cơ thể sử dụng new của Sổ địa chỉ.

8 Chọn “Printer Job Authentication”- Lever xác thực việc làm của dòng sản phẩm in trên máy tính.

Nếu khách hàng chọn [Entire]- [Toàn bộ] hoặc [Simple (All)]- [Đơn giản (Tất cả)], hãy chuyển tới Bước 12.

Nếu khách hàng chọn [Simple (Limitation)]- [Đơn giản (Giới hạn)], hãy chuyển tới Bước 9.

9 Nhấn [Change]- [Thay đổi] với “Limitation Range”-“Phạm vi số lượng giới hạn”.

10 Chỉ định phạm vi trong số đó [Simple (Limitation)]- [Đơn giản (Giới hạn)] được vận dụng với “Printer Job Authentication”- “Xác thực việc làm máy in”.

user code

 

Bạn cũng có thể chỉ định phạm vi địa chỉ IPv4 mà thiết lập này được vận dụng. Ngoài ra, bạn cũng có thể chỉ định có vận dụng thiết lập với giao diện USB hay là không.

11 Nhấn [Exit] để [Thoát].

12 Kích [OK].

13 Đăng xuất.

XÁC THỰC Windows

Chỉ định xác thực này lúc sử dụng bộ phận tinh chỉnh và điều khiển miền Windows để xác thực USER tài giỏi lượng của mình trên sever thư phần. Người tiêu dùng không thể được xác thực nếu họ không tài giỏi lượng của mình trong sever thư phần. Trong xác thực Windows, bạn cũng có thể chỉ định số lượng giới hạn truy vấn với từng nhóm được ĐK trong sever thư phần.

Danh bạ được lưu trong sever thư phần rất có thể được ĐK vào máy, được chấp nhận xác thực USER mà không có thể sử dụng máy trước để ĐK thiết lập riêng lẻ trong Sổ địa chỉ. Lấy thông tin người tiêu dùng rất có thể ngăn việc sử dụng danh tính giả vì địa chỉ của người gửi (Từ 🙂 được xác lập bởi khối hệ thống xác thực lúc tài liệu quét được gửi hoặc tin nhắn fax nhận được được chuyển qua e-mail.

Lần thứ nhất bạn đọc truy vấn vào máy, bạn cũng có thể sử dụng những tính năng có sẵn với nhóm của mình. Nếu khách hàng không thể ĐK trong một nhóm, bạn cũng có thể sử dụng những tính năng có sẵn trong “* Nhóm mặc định”. Để số lượng giới hạn những tính năng chỉ khả dụng với một số trong những người tiêu dùng nhất định, trước tiên hãy triển khai thiết lập trước trong Danh bạ.

Để tự động hóa ĐK thông tin User người tiêu dùng như số fax và địa chỉ email trong xác thực Windows, bạn đọc nên mã hóa liên lạc giữa máy và bộ phận tinh chỉnh và điều khiển miền bằng phương pháp sử dụng SSL. Để thực hiện yếu tố này, bạn đọc phải tạo chứng từ sever với bộ phận tinh chỉnh và điều khiển miền.

XÁC THỰC LDAP

Chỉ định phương thức xác thực này lúc sử dụng sever LDAP để xác thực User người tiêu dùng tài giỏi lượng của mình trên sever LDAP. Người tiêu dùng không thể được xác thực nếu họ không tài giỏi lượng của mình trên sever LDAP. Sổ địa chỉ được tàng trữ trong sever LDAP rất có thể được ĐK vào máy, được chấp nhận xác thực User người tiêu dùng mà không có thể sử dụng máy trước để ĐK thiết lập riêng lẻ trong Sổ địa chỉ.

Trong khi sử dụng xác thực LDAP, để ngăn thông tin mật khẩu được gửi qua mạng không được mã hóa, nên mã hóa thông tin liên lạc giữa máy và sever LDAP thông qua SSL. Bạn cũng có thể chỉ định trên sever LDAP có bật SSL hay là không. Để thực hiện yếu tố này, bạn đọc phải tạo chứng từ sever với sever LDAP.

Lời kết

Trên đấy là nội dung bài viết của Toshiba-copier.vn trợ giúp bạn cũng có thể hiểu sâu hơn về máy photocopy RICOH của mình. Các bạn sẽ biết phương pháp xác thưc User người tiêu dùng trên máy photocopy RICOH. Từ đó vận hành hiệu suất cao hơn. Nếu khách hàng có thể thêm thông tin gì, hãy liên lạc với Toshiba-copier.vn nhé.

Toshiba-copier.vn

Website: http://toshiba-copier.vn

Facebook: https://www.facebook.com/Toshiba-copier.vn/

Mail: toshibavncopier@gmail.com

Address: Số 74 Nguyễn Cửa Đàm, Phường Tân Sơn Nhì, Quận Tân Phú

Những tìm tìm tương quan tới XÁC THỰC USER TRÊN MÁY PHOTOCOPY RICOH
phương thức lấy file scan từ máy photocopy ricoh

user login ricoh

user code ricoh

đặt password với máy photocopy ricoh

hướng dẫn cài password với máy photo ricoh

lấy file scan từ máy photo toshiba win 10

ứng dụng scan với máy ricoh

mat khau vao may ricoh

Điều phối trang

 

 

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *