Tài liệu kỹ thuật máy Photocopy toshiba màu 5540C,6540C,6550C,5560C,6560C,6570C

Tài liệu kỹ thuật máy Photocopy toshiba màu e-STUDIO5540C/6540C/6550C/5560C/6560C/6570C

– Tài liệu sửa chữa máy Photocopy toshiba màu e-STUDIO5540C/6540C/6550C/5560C/6560C/6570C
– Tài liệu hướng dẫn sử dụng máy Photocopy(Copier User Guide – Copier User Manual) toshiba màu e-STUDIO5540C/6540C/6550C/5560C/6560C/6570C


– SP mode máy Photocopy (Service Program Mode) toshiba màu e-STUDIO5540C/6540C/6550C/5560C/6560C/6570C
– SC Code máy photocopy (Service Call Code – Bảng tra lỗi) toshiba màu e-STUDIO5540C/6540C/6550C/5560C/6560C/6570C

lỗi cách khắc phục 5540c

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *