Tài liệu hướng dẫn cách setup scan email 2008A,3008A,5008A,2508A,3508A,4508A

Tài liệu hướng dẫn cách setup cài scan email 2008A/3008A/5008A/2508A/3508A/4508A

Scan to Email Setup TopAccess Multiple Models

Hướng dẫn thêm địa chỉ Email trên máy photocopy toshiba 2008A/3008A/5008A/2508A/3508A/4508A

Adding_Scan_to_EMail_Addresses_to_Toshiba_Copiers

cấu hình scan email máy Photocopy toshiba 2008A_3008A_5008A_2508A_3508A_4508A

Cách Thiết lập thông số để dùng chức năng Scan to email

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *