QUẢN LÝ NGƯỜI DÙNG TRÊN MÁY PHOTOCOPY

Vận hành người tiêu dùng trên máy photocopy RICOH là việc làm rất cần thiết của Người quản lý và vận hành máy photocopy. Máy photocopy đa tác dụng từng xuất hiện từ rất nhiều ngày và công nghệ tiên tiến được ngày càng upgrade tinh vi. Nhiều công ty sử dụng tác dụng quản lý và vận hành người dùng để làm trấn áp ngân sách in bấm.

TẦM QUAN TRỌNG CỦA VIỆC QUẢN LÝ NGƯỜI DÙNG TRÊN MÁY PHOTOCOPY

Nếu công ty hoặc văn phòng của bạn đọc có nhiều người cùng sử dụng chung một chiếc máy photocopy RICOH. Thì vấn đề minh chứng và khẳng định là hàng tháng các bạn sẽ phải ghi nhận ai đó đã sử dụng bao nhiêu để hoàn toàn có thể trấn áp ngân sách. Từ đó đưa ra những giải pháp đúng chuẩn mực trong việc in bấm của những nhân viên cấp dưới

Trong lúc có nhiều người tiêu dùng chung một chiếc máy photocopy. Nếu bạn thích được cho phép, số lượng giới hạn hoặc test quy trình in bấm của người tiêu dùng. Thì chiếc máy photocopy RICOH hoàn toàn có thể đáp ứng nhu cầu đối với bạn đọc được vấn đề đó.

Nếu không tồn tại tác dụng quản lý và vận hành người tiêu dùng trên máy photocopy. Sẽ rất trở ngại đối với bạn đọc trong việc trấn áp người tiêu dùng. Tù đó hoàn toàn có thể gây thất thoát ngân sách của công ty.

CÁC CHỨC NĂNG QUẢN LÝ NGƯỜI DÙNG TRÊN MÁY PHOTOCOPY

Trong máy photocopy RICOH, có những tác dụng để quản lý và vận hành người tiêu dùng như sau:

Số lượng giới hạn thiết đặt mà hoàn toàn có thể được thay đổi đổi bởi từng quản trị viên

Những thiết đặt hoàn toàn có thể được triển khai đối với máy này không giống nhau tùy thuộc thuộc vào loại quản trị viên, được cho phép phạm vi sinh hoạt hoàn toàn có thể được sẻ chia giữa những quản trị viên.

Những quản trị viên sau được định nghĩa đối với máy này:

Quản trị viên người tiêu dùng

Quản trị viên máy

Quản trị mạng

Quản trị viên tập tin

Để ĐK hoặc thay đổi đổi Quản trị viên để quản lý và vận hành người tiêu dùng trên máy photocpy RICOH , những bạn đọc tuân theo bước sau nhé:

1 Truy nhập với tư phương pháp quản trị viên từ bảng tinh chỉnh.

2 Di [System Settings]- [Cài đặt hệ thống].

3 Di [Administrator Tools]- [Công cụ quản trị viên].

4 Di [Next].

5 Nhấn [Program / Change Administrator]- [Chương trình / Quản trị viên thay đổi].

QUẢN LÝ NGƯỜI DÙNG TRÊN MÁY PHOTOCOPY RICOH

6 Trong dòng dành riêng cho quản trị viên có độc quyền bạn thích chỉ định, nhấn[Administrator 1]-  [Quản trị viên 1], [Administrator 2]- [Quản trị viên 2], [Administrator 3]- [Quản trị viên 3] hoặc [Administrator 4]- [Quản trị viên 4], tiếp sau đó nhấn [Change]- [Thay đổi].

Trong lúc phân chia độc quyền của quản trị viên cho từng người, nên chọn một quản trị viên theo từng hạng mục như sau đây.

Để phối hợp nhiều độc quyền của quản trị viên, hãy gán nhiều độc quyền của quản trị viên đối với một quản trị viên.

Ví dụ: để gán độc quyền quản trị viên máy và độc quyền quản trị viên người tiêu dùng đối với [Quản trị viên 1], nhấn [Quản trị viên 1] trong số dòng đối với quản trị viên máy và quản trị viên người tiêu dùng.

7 Nhấn [Change]- [Thay đổi] đối với “Login User Name”- “Tên người tiêu dùng truy cập”.

8 Nhập tên người tiêu dùng truy cập, rồi nhấn [OK].

9 Nhấn [Change]- [Thay đổi] đối với”Login Password”-  “Mật khẩu truy cập”.

10 Nhập mật khẩu truy cập, rồi nhấn [OK].

Triển khai theo quyết sách mật khẩu để tăng cường mật khẩu truy cập.

11 Nhập mật khẩu truy cập để xác nhận lại, rồi nhấn [OK].

12 Nhấn [Change]- [Thay đổi] đối với “Encryption Password”- “Mật khẩu mã hóa”.

13 Nhập mật khẩu mã hóa, rồi di [OK].

14 Nhập mật khẩu mã hóa để xác nhận lại, rồi nhấn [OK].

15 Nhấn [OK] hai lần.

Các bạn sẽ được tự động hóa đăng xuất.

Cấm người tiêu dùng thay đổi đổi thiết đặt

Rất có thể cấm người tiêu dùng thay đổi đổi thiết đặt quản trị viên trên máy photocopy RICOH

Chọn phần trong “Available Settings”- “Setup khả dụng” trong “Administrator Authentication Management”- “Vận hành xác thực quản trị viên” để ngăn những thay đổi đổi đó.

Chỉ định Menu Bảo vệ trong quản lý và vận hành người tiêu dùng trên máy photocopy

Menu Protect được cho phép bạn đọc số lượng giới hạn quyền của người dùng để làm truy vấn những thiết đặt trong menu Công cụ người tiêu dùng ngoại trừ Setup khối hệ thống. Trợ giúp bảo vệ chiếc máy photocopy RICOH của bạn đọc. Setup này hoàn toàn có thể được sử dụng bất kể xác thực người tiêu dùng. Để thay đổi đổi thiết đặt bảo vệ menu, trước tiên hãy bật xác thực quản trị viên.

Nếu bạn thích bật “Bảo vệ menu”, hãy đặt thành [Cấp 1] hoặc [Cấp 2]. Chọn [Cấp độ 2] để áp đặt những hạn chế nghiêm ngặt hơn so với quyền truy vấn của người tiêu dùng so với thiết đặt máy.

Nếu bạn thích tắt “Menu Protect”, hãy đặt thành [Tắt].

Số lượng giới hạn những tác dụng có sẵn

công cụ quản lý và vận hành người tiêu dùng trên máy photocopy nhằm mục tiêu mục tiêu ngăn ngừa những sinh hoạt trái phép trên máy photocopy RICOH, chúng ta cũng có thể chỉ định ai được phép truy vấn từng tác dụng của sản phẩm.

Chỉ định những tác dụng có sẵn cho những người sử dụng từng ĐK. Bằng phương pháp định thông số kỹ thuật thiết đặt này, chúng ta cũng có thể số lượng giới hạn những tác dụng có sẵn cho những người sử dụng.

Chúng ta có thể đặt số lượng giới hạn đối với việc sử dụng máy photocopy, Sever tài liệu, fax, máy quét, máy in, tác dụng trình duyệt và những tính năng mở rộng.

1 Truy nhập với tư phương pháp quản trị viên người tiêu dùng từ bảng tinh chỉnh.

2 Di [Address Book Mangmnt]

QUẢN LÝ NGƯỜI DÙNG TRÊN MÁY PHOTOCOPY RICOH

3 Chọn người tiêu dùng.

4 Di [Auth. Info]- [Xác thực. Thông tin].

QUẢN LÝ NGƯỜI DÙNG TRÊN MÁY PHOTOCOPY RICOH

5 Nhấn [Next] hai lần.

6 Trong “Available Functions”- “Công dụng khả dụng”, chọn những tác dụng bạn thích chỉ định.

user máy photocopy ricoh

7 Nhấn [OK].

8 Đăng xuất.

Hạn chế truy vấn Zắc cắm phương tiện đi lại truyền thông

Chỉ định trên bảng tinh chỉnh xem có được cho phép người tiêu dùng sử dụng những Zắc cắm phương tiện đi lại hay là không. Với thiết đặt này, chúng ta cũng có thể hạn chế những tệp được quét được tàng trữ trên thiết bị bộ lưu trữ rời. Ngoài ra, chúng ta cũng có thể hạn chế in những tệp được tàng trữ trên thiết bị bộ lưu trữ rời của sản phẩm photocopy RICOH.

1 Truy nhập với tư phương pháp quản trị viên máy từ bảng tinh chỉnh.

2 Di [System Settings]- [Cài đặt hệ thống].

3 Di [Administrator Tools]- [Công cụ quản trị viên].

4 Di [Next].

5 Nhấn [Media Slot Use]- [Sử dụng khe cắm phương tiện].

Chức năng quản lý trong ricoh

6 Để tránh những tệp được tàng trữ trên thiết bị bộ lưu trữ rời, di [Prohibit]- [Cấm] trong phần “Store to Memory Device”- “Lưu vào thiết bị bộ lưu trữ”.

7 Để tránh in những tệp được tàng trữ trên thiết bị bộ lưu trữ rời, di [Prohibit]- [Cấm] trong phần “Print from Memory Storage Device”- “In từ thiết bị tàng trữ bộ lưu trữ”.

8 Di [OK].

9 Đăng xuất.

Vận hành khối lượng in trên từng người tiêu dùng

Công dụng này chỉ định số lượng giới hạn khối lượng in cho từng người tiêu dùng trên máy photocopy RICOH. Nếu số lượng khối lượng in mà từng người tiêu dùng hoàn toàn có thể chỉ định đạt tới mức cao nhất, những lệnh in sẽ bị hủy và một thông tin cho biết thêm khối lượng in từng đạt tới mức cao nhất được hiển thị.

Khối lượng in

Khối lượng in được xem bằng phương pháp nhân số trang với số đơn vị chức năng.

Số lượng đơn vị chức năng hoàn toàn có thể được chỉ định theo ĐK in. Ví dụ: nếu 1 trang được in với số đơn vị chức năng là 10, thì khối lượng in sẽ là 10.

Khối lượng in được theo dõi cho từng người tiêu dùng.

Với tác dụng quản lý và vận hành khối lượng in trên từng người tiêu dùng, chúng ta cũng có thể triển khai những việc làm sau

    Chỉ định số lượng giới hạn đối với khối lượng inChỉ định Số lượng sử dụng cao nhất mặc địnhChỉ định Số lượng sử dụng cao nhất cho từng người dùngKiểm tra khối lượng in trên từng người dùngIn một list những bộ phận đếm sử dụng khối lượng inĐặt lại Bộ phận đếm Sử dụng Khối lượng InĐịnh thông số kỹ thuật tác dụng Tự động hóa đặt lại

KẾT LUẬN

Trên đó là nội dung bài viết của Toshiba-copier.vn hỗ trợ cho Người quản lý và vận hành máy photocopy RICOH hoàn toàn có thể quản lý và vận hành hiệu suất cao người tiêu dùng. Trải qua từng tác dụng rõ ràng trên thiết bị. Kỳ vọng trải qua nội dung bài viết này. Những chúng ta cũng có thể hiểu sâu hơn về chiếc máy photocopy RICOH của mình. Từ đó đưa ra những giải pháp để quản lý và vận hành hiệu suất cao.

Nếu khách hàng phải thêm thông tin gì. Hãy liên lạc lại với công ty Toshiba-copier.vn nhé.

Toshiba-copier.vn

Website: https://toshiba-copier.vn

Facebook: https://www.facebook.com/Toshiba-copier.vn/

Mail: toshibavncopier@gmail.com

Address: Số 74 Nguyễn Cửa Đàm, Phường Tân Sơn Nhì, Quận Tân Phú

Những tìm tìm tương quan tới QUẢN LÝ NGƯỜI DÙNG TRÊN MÁY PHOTOCOPY RICOH

user login ricoh

user code ricoh

đặt password đối với máy photocopy ricoh

hướng dẫn cài password đối với máy photo ricoh

mat khau vao may ricoh

truy cập máy in ricoh

đặt password đối với máy photocopy toshiba

website quản lý và vận hành của sản phẩm ricoh

 

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *