Phương thức tắt ‘San sẻ dữ liệu và máy in’ trong Windows

Phương thức tắt ‘San sẻ dữ liệu và máy in’ trong Windows

Tuân theo tiến trình sau để tắt sẻ chia file và máy in trong Windows 7:

1 – Nhấp vào Start Orb .

2 – Nhấp vào Control Panel .

3 – Nhấp View network status and tasks .

4 – Nhấp Change advanced sharing settings .

5 – Chọn phần sau bằng phương pháp nhấp vào nút radio:

  • Turn off file and printer sharing (Tắt sẻ chia tệp và máy in )
  • Turn off public thư mục sharing (Tắt sẻ chia thư phần công cộng )
  • Turn off password protected sharing (Tắt sẻ chia được bảo vệ thông qua mật khẩu)

6 – Trong phần Truyền thông media streaming, nhấp vào Choose truyền thông media streaming options .

7 – Nhấp vào Block all , tiếp sau đó nhấp vào Ok .

8 – Nhấp vào Save changes .

Tuân theo tiến trình sau để tắt San sẻ file và máy in trong Windows 8 / 8.1 :

1 – Nhấn tổng hợp phím Windows + C để mở thanh Charms. (Phím Windows thường nằm tại vị trí góc dưới bên trái của keyboard giữa những phím CTRL và Alt.)

2 – Nhấp vào Settings .

3 – Nhấp vào Control Panel .

4 -Click View network status and tasks .

5 – Nhấp vào Change advanced sharing settings .

6 – Chọn phần sau bằng phương pháp nhấp vào nút radio:

  • Turn off file and printer sharing (Tắt sẻ chia tệp và máy in )
  • Turn off public thư mục sharing (Tắt sẻ chia thư phần công cộng )
  • Turn off password protected sharing (Tắt sẻ chia được bảo vệ thông qua mật khẩu)

6 – Trong phần Truyền thông media streaming, nhấp vào Choose truyền thông media streaming options.

8 – Nhấp vào Block all , tiếp sau đó nhấp vào Ok .

9 – Nhấp vào Save changes .

Tuân theo tiến trình sau để tắt San sẻ Dữ liệu và máy in trong Windows 10:

1 – Nhấn tổng hợp phím Windows + S để mở hộp Tìm tìm.

2 – Nhập control từ vào hộp Tìm tìm, tiếp sau đó chọn  Control Panel  từ list tình trạng tìm tìm.

3- Nhấp vào Network and Internet .

4 – Nhấp vào Network and Sharing Center .

5 – Nhấp vào Change advanced sharing settings .

6 – Nhấp vào từ Private để mở rộng phần đó, tiếp sau đó chọn nút radio ở bên cạnh Turn off file and printer sharing.

7 – Nhấp vào Guest or Public (current profile) để mở rộng phần đó, tiếp sau đó chọn nút radio ở bên cạnh  Turn off file and printer sharing .

8 – Nhấp vào All Networks để mở rộng phần đó, tiếp sau đó chọn nút radio ở bên cạnh  Turn off Public thư mục sharing .

9 – Nhấp vào Save changes .

San sẻ thư phần và máy in lúc này sẽ bị tắt trên máy tính của bạn đọc.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *