BẠN CÓ BIẾT CÁCH LƯU TRỮ VÀ QUẢN LÝ TÀI LIỆU TRÊN TOSHIBA E-6570C?

Bạn đã biết cách lưu trữ và quản lý tài liệu trên Toshiba E-6570C chưa? Hộp người dùng công khai là cài đặt mặc định để lưu trữ tài liệu được chia sẻ và có thể được truy cập bởi tất cả người dùng mà không bị hạn chế. Bạn cũng có thể tạo tối đa 200 hộp người dùng được bảo vệ bằng mật khẩu và tối đa 100 thư mục cho mỗi hộp người dùng. Sau đó, bạn có thể lưu trữ tối đa 400 tài liệu trong mỗi thư mục.

Tính năng e-Filing cho phép bạn lưu trữ, in và quản lý các tài liệu mà bạn có được bằng cách sao chép, quét, in từ PC, nhận dưới dạng fax thông thường và nhận dưới dạng fax qua Internet.

Thiết lập hộp

Đối với Toshiba E-6570C, Chúng ta cần thực hiện các bước sau để tạo hộp người dùng

Bước 1: Nhấn nút e-FILING trên bảng điều khiển.

LÀM THẾ NÀO ĐỂ LƯU TRỮ VÀ QUẢN LÝ TÀI LIỆU TRÊN MÁY ẢNH TOSHIBA E-6570C?

Bước 2: Nhấn tab THIẾT LẬP HỘP trên bàn di chuột.

LÀM THẾ NÀO ĐỂ LƯU TRỮ VÀ QUẢN LÝ TÀI LIỆU TRÊN MÁY ẢNH TOSHIBA E-6570C?

Bước 3: Nhấn nút số hộp trống.

LÀM THẾ NÀO ĐỂ LƯU TRỮ VÀ QUẢN LÝ TÀI LIỆU TRÊN MÁY ẢNH TOSHIBA E-6570C?

Bước 4: Nhấn nút SETUP

LÀM THẾ NÀO ĐỂ LƯU TRỮ VÀ QUẢN LÝ TÀI LIỆU TRÊN MÁY ẢNH TOSHIBA E-6570C?

Bước 5: Nhập tên hộp và mật khẩu năm chữ số (và nhập lại mật khẩu) bằng bàn phím ảo.

LÀM THẾ NÀO ĐỂ LƯU TRỮ VÀ QUẢN LÝ TÀI LIỆU TRÊN MÁY ẢNH TOSHIBA E-6570C?

Bước 6: Nhấn nút OK

LÀM THẾ NÀO ĐỂ LƯU TRỮ VÀ QUẢN LÝ TÀI LIỆU TRÊN MÁY ẢNH TOSHIBA E-6570C?

Làm thế nào để lưu trữ, in và quản lý tài liệu (Lưu trữ, In & Quản lý Tài liệu) trên Toshiba E-6570C?

Bạn có thể lưu trữ tài liệu trực tiếp trong hộp người dùng hoặc bạn có thể lưu trữ tài liệu đó trong một thư mục trong hộp người dùng. Bạn có thể tạo tối đa 100 thư mục trong hộp người dùng và lưu trữ tối đa 400 tài liệu trong một thư mục.

Sao chép và lưu trữ vào e-Filing

Thực hiện các bước sau để sao chép và lưu trữ tài liệu.

Bước 1: Đặt bản gốc lên kính và đặt cài đặt sao chép trên bàn di chuột nếu cần

Sao chép và lưu trữ vào e-Filing

Bước 2: Nhấn nút LƯU TRỮ trên bàn di chuột.

Sao chép và lưu trữ vào e-Filing

Bước 3: Nhấn nút STORE TO E-FILING.

Sao chép và lưu trữ vào e-Filing

Bước 4: Nhấn nút HỘP / THƯ MỤC.

Sao chép và lưu trữ vào e-Filing

Bước 5: Nhấp vào nút trong hộp người dùng mà bạn muốn lưu trữ tài liệu.

Sao chép và lưu trữ vào e-Filing

Bước 6: Vì mật khẩu đã được đặt vào ô mà người dùng đã chọn trong trường hợp này, màn hình nhập mật khẩu sẽ xuất hiện. Nhập mật khẩu bằng bàn phím ảo, sau đó nhấn nút OK.

Sao chép và lưu trữ vào e-Filing

Bước 7. Chọn thư mục mà bạn muốn lưu trữ tài liệu.

Sao chép và lưu trữ vào e-Filing

Bước 8: Nhấn nút MỞ.

Sao chép và lưu trữ vào e-Filing

Bước 9: Nhấn nút OK.

Sao chép và lưu trữ vào e-Filing

Bước 10. Nhấn nút TÊN TÀI LIỆU.

Sao chép và lưu trữ vào e-Filing

Bước 11: Nhập tên tài liệu bằng bàn phím ảo, sau đó nhấn nút OK.

Sao chép và lưu trữ vào e-Filing

Bước 12.Khi màn hình xác nhận xuất hiện, nhấn nút CÓ để lưu và in tài liệu

Sao chép và lưu trữ vào e-Filing

Lưu ý: Nếu bạn muốn lưu trữ tài liệu mà không cần in, hãy nhấn nút KHÔNG

Bước 13: Nhấn nút BẮT ĐẦU trên bảng điều khiển.

Sao chép và lưu trữ vào e-Filing

Lưu ý: Nếu bạn thấy thông báo “Bản gốc tiếp theo”, hãy đặt một bản gốc khác lên kính và nhấp vào CÓ để tiếp tục. Khi bạn quét xong, hãy nhấn nút JOB FINISH.

Quét để nộp hồ sơ điện tử trên Toshiba E-6570C

Thực hiện các bước sau để quét tài liệu và lưu trữ trong hộp người dùng.

Bước 1: Đặt tài liệu gốc lên kính hoặc vào khay nạp tài liệu đảo ngược tự động.

Quet để lưu b1

Bước 2: Nhấn nút QUÉT trên bảng điều khiển.

Quet để lưu b1

Bước 3: Nhấn nút e-FILING trên bàn di chuột.

Quét để nộp hồ sơ điện tử trên Toshiba E-6570C

Bước 4: Nhấn HỘP / THƯ MỤC.

Quét để nộp hồ sơ điện tử trên Toshiba E-6570C

Bước 5: Nhấn nút hộp cho người dùng nơi bạn muốn lưu trữ tài liệu

Quét để nộp hồ sơ điện tử trên Toshiba E-6570C

Bước 6: Vì mật khẩu đã được đặt vào ô mà người dùng đã chọn trong trường hợp này, màn hình nhập mật khẩu sẽ xuất hiện. Nhập mật khẩu bằng bàn phím ảo, sau đó nhấn OK.

Quét để nộp hồ sơ điện tử trên Toshiba E-6570C

Bước 7. Chọn thư mục mà bạn muốn lưu trữ tài liệu.

Quét để nộp hồ sơ điện tử trên Toshiba E-6570C

Bước 8: Nhấn nút MỞ.

Quét để nộp hồ sơ điện tử trên Toshiba E-6570C

Bước 9: Nhấn nút OK.

Quét để nộp hồ sơ điện tử trên Toshiba E-6570C

Bước 10. Nhấn nút TÊN TÀI LIỆU.

Quét để nộp hồ sơ điện tử trên Toshiba E-6570C

Bước 11: Nhập tên tài liệu bằng bàn phím ảo, sau đó nhấn nút OK.

Quét để nộp hồ sơ điện tử trên Toshiba E-6570C

Bước 12: Nhấn nút OK trên màn hình ứng dụng điện tử

Quét để nộp hồ sơ điện tử trên Toshiba E-6570C

Bước 13: Nhấn nút QUÉT.

Quét để nộp hồ sơ điện tử trên Toshiba E-6570C

Bước 14: Nếu bạn thấy thông báo nhắc bạn tiếp tục, nếu bạn có tài liệu khác để quét, hãy đặt tài liệu lên kính. Nhấn nút QUÉT để tiếp tục quét.

Quét để nộp hồ sơ điện tử trên Toshiba E-6570C

Bước 15: Khi bạn quét xong, nhấn JOB FINISH.

Quét để nộp hồ sơ điện tử trên Toshiba E-6570C

Làm thế nào để in tài liệu đã lưu cho Toshiba E-6570C?

Khi bạn đã lưu trữ tài liệu trong hộp người dùng e-Filing, bạn có thể in một phần hoặc toàn bộ tài liệu. Thực hiện các bước sau để in tài liệu đã lưu trữ.

Bước 1: Nhấn nút e-FILING trên bảng điều khiển.

Làm thế nào để in tài liệu đã lưu cho Toshiba E-6570C?

Bước 2 Trên bàn di chuột, nhấp vào hộp người dùng có chứa tài liệu bạn muốn in.

Làm thế nào để in tài liệu đã lưu cho Toshiba E-6570C?

Bước 3 Vì mật khẩu đã được đặt vào ô mà người dùng đã chọn trong bài tập này, màn hình nhập mật khẩu sẽ xuất hiện. Nhập mật khẩu bằng bàn phím ảo, sau đó nhấn OK

Làm thế nào để in tài liệu đã lưu cho Toshiba E-6570C?

Bước 4: Chọn thư mục chứa tài liệu bạn muốn in.

Làm thế nào để in tài liệu đã lưu cho Toshiba E-6570C?

Bước 5: Nhấn MỞ.

Làm thế nào để in tài liệu đã lưu cho Toshiba E-6570C?

Bước 6: Nhấn nút THUMBNAIL VIEW để xem hình máy photocopy của tài liệu.

Bước 7. Nhấn nút XEM DANH SÁCH để quay lại danh sách.

Làm thế nào để in tài liệu đã lưu cho Toshiba E-6570C?

Bước 8: Chọn tài liệu bạn muốn in.

Làm thế nào để in tài liệu đã lưu cho Toshiba E-6570C?

Bước 9: Nhấn CÀI ĐẶT

Làm thế nào để in tài liệu đã lưu cho Toshiba E-6570C?

Bước 10: Thay đổi cài đặt in nếu cần, sau đó nhấn PRINT

Làm thế nào để in tài liệu đã lưu cho Toshiba E-6570C?

Xóa thư mục hoặc tài liệu (Delete Folders or Documents) trên Toshiba E-6570C

Bạn có thể xóa một thư mục hoặc chỉ một tài liệu. Nếu bạn xóa một thư mục, tất cả các tài liệu được lưu trữ trong thư mục đó sẽ bị xóa.

Thực hiện các bước sau để xóa tài liệu được lưu trữ trong một thư mục.

Bước 1: Nhấn nút e-FILING trên bảng điều khiển

Xóa thư mục hoặc tài liệu (Delete Folders or Documents) trên Toshiba E-6570C

Bước 2 Trên bàn di chuột, nhấn nút hộp người dùng có chứa tài liệu bạn muốn xóa.

Xóa thư mục hoặc tài liệu (Delete Folders or Documents) trên Toshiba E-6570C

Bước 3: Nhấn nút THUMBNAIL VIEW để xem hình máy photocopy của tài liệu.

Xóa thư mục hoặc tài liệu (Delete Folders or Documents) trên Toshiba E-6570C

Bước 4: Nhấn nút XEM DANH SÁCH để quay lại danh sách.

Xóa thư mục hoặc tài liệu (Delete Folders or Documents) trên Toshiba E-6570C

Bước 5: Chọn tài liệu bạn muốn xóa, sau đó nhấn nút XÓA.

Xóa thư mục hoặc tài liệu (Delete Folders or Documents) trên Toshiba E-6570C

Bước 6: Khi màn hình xác nhận xuất hiện, nhấn nút XÓA.

Xóa thư mục hoặc tài liệu (Delete Folders or Documents) trên Toshiba E-6570C

Tại sao bạn nên mua máy photocopy đa chức năng màu Toshiba E-6570C thế hệ mới?

Ngày nay, việc tìm kiếm một thiết bị đáp ứng yêu cầu chính xác của công việc thực sự rất khó khăn. Trong công việc, bạn muốn chiếc máy photocopy làm được gì cho bạn? Máy photocopy màu Toshiba thế hệ mới hoàn toàn giúp bạn trong những vấn đề trên.

 • In & sao chép màu.
 • Tiết kiệm tiền về lâu dài.
 • Giúp bạn hoàn thành công việc, tiết kiệm thời gian.
 • Dễ sử dụng đến mức không cần hướng dẫn sử dụng.
 • Công suất lớn, vận hành & hoạt động ổn định.
 • Nhiều người hoặc cả văn phòng, cả công ty sử dụng chung một loại máy.
 • Top Access, e-Filing, Template.
 • Đặc biệt bảo mật của ổ cứng Toshiba SED – ADI.
 • In, quét tài liệu từ Google Drive, OneDrive, Dropbox, In tài liệu từ xa, qua internet.
 • Tiêu hao nguyên vật liệu được thiết kế dưới dạng môđun. Dễ dàng thay thế khi hết hạn sử dụng, không cần thay cả cụm, tiết kiệm chi phí vận hành.
 • Dễ dàng quản lý chi phí in ấn cho mỗi nhân viên, mỗi bộ phận hoặc mỗi dự án.
 • Độ bền và độ phân giải cao, cho ra những bản in chất lượng, sắc nét; không bị mờ hoặc bị mất về lâu dài, đặc biệt là đối với các hợp đồng kinh tế.

CÁCH LƯU TRỮ VÀ QUẢN LÝ TÀI LIỆU TRÊN TOSHIBA E-6570C

Toshiba-copier.vn – Bán và cho thuê máy photocopy Toshiba màu chính hãng uy tín, chất lượng

Công ty TNHH Máy Văn Phòng Toshiba-copier.vn được thành lập năm 2001. Sau gần 20 năm không ngừng phấn đấu và phát triển, đến nay Toshiba-copier.vn là một trong những công ty hàng đầu trong lĩnh vực máy photocopy. Toshiba-copier.vn có hệ thống đại lý tại khắp các thành phố lớn của Việt Nam và hàng trăm khách hàng mua lẻ mỗi năm.

Với phương châm uy tín – chất lượng, cùng đội ngũ kỹ thuật chuyên nghiệp – nhiệt tình, kết hợp với các thương hiệu máy photocopy hàng đầu như Ricoh – Toshiba – Canon. Chúng tôi hoàn toàn tự tin có thể đáp ứng được nhu cầu mua, thuê máy photocopy của quý khách hàng dù là những nhu cầu khắt khe nhất.

Toshiba-copier.vn phấn đấu trở thành công ty chuyên phục vụ nhu cầu thuê và mua máy photocopy hàng đầu thị trường Việt Nam.
Tăng cường hợp tác với các nhà cung cấp máy photocopy, đồng thời giữ mối quan hệ tốt với các khách hàng hiện tại, đưa sản phẩm đến với nhiều khách hàng hơn, mở rộng thị phần.

Máy photocopy đang được chúng tôi sử dụng để cho thuê và bán

– Dòng máy Toshiba: Toshiba E-257/307, Toshiba E-Studio 507, E-557/657, E-757/857,…

– Dòng Ricoh: Ricoh MP 2553/3053, MP 4002/502, MP 6001/7001,…

Có thể xem thêm hình máy photocopy và thông số kỹ thuật của các mô hình tại đây:

http://toshiba-copier.vn/san-pham/

Để biết thêm thông tin chi tiết liên hệ với chúng tôi để được tư vấn miễn phí

Toshiba-copier.vn

Trang web: http://toshiba-copier.vn/

Facebook: https://www.facebook.com/Toshiba-copier.vn/

Mail: toshibavncopier@gmail.com

Địa chỉ: Số 36A Tân Chánh Hiệp 10, Phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12

Các tìm kiếm liên quan đến BẠN CÓ BIẾT CÁCH LƯU TRỮ VÀ QUẢN LÝ TÀI LIỆU TRÊN MÁY PHOTOCOPY TOSHIBA E-6570C KHÔNG?

cách lưu tài liệu vào máy photocopy toshiba

cách lấy tập tin quét từ máy photocopy toshiba

cách lấy tập tin quét từ máy photocopy toshiba

cách lưu tài liệu vào máy photocopy

cách lưu tài liệu trong máy photocopy

cách in từ máy tính sang máy photocopy

Địa chỉ: Quận 12: Số 36A Tân Chánh Hiệp 10, Phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12
Hotline: 0934 531 349 – 079 4481 888 – 096 181 3909
Email: toshibavncopier@gmail.com
Quận Tân Phú: Số 74 Nguyễn Cửa Đàm, Phường Tân Sơn Nhì, Quận Tân Phú
Website: http://toshiba-copier.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *