Xử lý lỗi chấm, mờ, vệt, đen nền …

Xử lý lỗi chấm, mờ, vệt, đen nền …


* Chấm:
– 4 chấm thẳng hàng từ trên xuống, trong lúc in tờ giấy trắng cũng trở nên : drum
– 4 chấm thẳng hàng từ trên xuống, trong lúc in tờ giấy trắng lúc bị lúc không: bao lụa bị lũng 1 quạt
– 8 chấm thẳng hàng: su. phương pháp sử lý vệ sinh, nếu không được thì thay thế cây k. hoàn toàn có thể bị nam châm hút từ nữa nhưng tối thiểu gặp hơn
– 9 chấm thẳng hành: nam châm hút từ.

* Vệt:
– Vệt đen thẩng từ trên xuống rộng khoảng chừng 2cm: thường thì bị gạt nhỏ, ngay tại vùng vị trí bị đen gạt nhỏ bị mềm, hoặc nam châm hút từ bị ẩm
– Vệt đen thẳng nhỏ hoạt động từ trên xuống (to hơn cộng tóc 1 tý): gạt llớn bị dơ( ngay tại vùng vị trí bị dơ trên gạt lớn có một chút mực trên đó.
– Vệt đen phương pháp quảng khoảng chừng từ 7-8 vệt: su, hoàn toàn có thể nam châm hút từ bị ẩm( tối thiểu gặp) hầu hết là vì trong lúc nạp mực đụng tay dơ vào su thôi
– Vệt đen trên đầu tờ giấy : su tách giấy

* Mờ:
– Nếu hộp mực 12A mờ 1 nữa tờ: coi lại loxo có tiếp xúc với chổt giữ drum hay là không?
– Mờ theo vệt lâu : tháo hộp mực nhìn trên nam châm hút từ có vệt giống đó hay là không? nếu không thì vì drum
– Mờ phương pháp quảng: drum. Cũng có một số trường hợp vì gạt nhỏ, nam châm hút từ nhưng tối thiểu gặp hơn (hộp mực nạp quá nhiều lần mà chưa thể thay thế hộp tiếp theo new gặp thôi, hộp mực new nạp có 2-3 lần thì hầu như không tồn tại.

* Đen nền:
– Thường là vì gạt lớn.

* Nạp lộn mực:
Vẫn còn 1 pan này nữa là vì nạp lộn mực, nạp mực không từ vào trong những khi mực cũ vẫn tồn tại (nếu mực cũ mà không còn sẽ đen toàn bộ phận tờ giấy) và cái này hầu hết là vì người tiếp theo thực hiện mình thực hiện xử lý cho tất cả những người đó thôi (hoặc thằng nhỏ chỗ mình hoặc chơi vậy nhiều) trong lúc gặp cái này chỉ có mang hộp mực thổi toàn bộ phận mực ra , nạp lại thôi.

Sửa máy in 115

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *