SỰ CHO PHÉP CỦA NGƯỜI DÙNG TRÊN PHOTOCOPY RICOH

Xác thực người dùng trên máy photocopy RICOH. Đây là một chủ đề quan trọng cho Quản lý máy photocopy được nhiều người sử dụng. RICOH là loại máy hiện đại, đa chức năng. Và hiện nay hầu hết các sản phẩm đều có chức năng quản lý người dùng theo Người dùng. Điều này cho phép người quản lý máy phân quyền cho người dùng. Cho phép hoặc không cho phép người dùng thực hiện các thao tác in.

Trước khi biết cách tạo User. Vậy chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu các vấn đề liên quan đến Người dùng hay còn gọi là người dùng trên máy photocopy RICOH.

KHÁI NIỆM VỀ NGƯỜI DÙNG TRÊN MÁY RICOH

Người dùng hay còn gọi là Người dùng, người sử dụng máy photocopy. Người dùng thực hiện các thao tác bình thường trên máy, chẳng hạn như sao chép và in. Người dùng được quản lý bằng cách sử dụng thông tin trong Sổ địa chỉ của máy và chỉ có thể sử dụng các chức năng mà họ được quản trị viên ủy quyền. Bằng cách bật xác thực người dùng, bạn chỉ có thể cho phép những người đã đăng ký trong Sổ địa chỉ sử dụng máy. Người dùng có thể được quản lý trong trình quản lý Sổ địa chỉ.

LỢI ÍCH KHI TẠO MÃ NGƯỜI DÙNG TRÊN MÁY RICOH

Với những doanh nghiệp, công ty có quy mô lớn, nhiều người cùng sử dụng một chiếc máy photocopy. Thì việc tạo User Code trên máy photocopy là vô cùng cần thiết. Nếu nó không được quản lý bằng Mã người dùng, sẽ gây khó khăn cho Người giám sát trong việc quản lý Người dùng. Chúng tôi không thể giám sát chặt chẽ những gì từng nhân viên hoặc thành viên trong nhóm làm với máy photocopy RICOH.

GIỚI THIỆU XÁC NHẬN NGƯỜI DÙNG TRÊN MÁY RICOH

Xác thực Người dùng là một hệ thống yêu cầu tên người dùng và mật khẩu đăng nhập để xác minh người dùng vận hành máy hoặc truy cập máy qua mạng. Bao gồm các loại sau:

Người sử dụng

Người dùng thực hiện các thao tác bình thường trên máy, chẳng hạn như sao chép và in.

Nhóm

Một nhóm thực hiện các hoạt động bình thường trên máy, chẳng hạn như sao chép và in.

Người dùng trái phép

Truy cập trái phép

SỰ CHO PHÉP CỦA NGƯỜI DÙNG TRÊN PHOTOCOPY RICOH

ỦY QUYỀN CỦA NGƯỜI DÙNG TRÊN MÁY RICOH

Có 4 loại phương pháp xác thực người dùng: Xác thực mã người dùng, Xác thực cơ bản, Xác thực Windows và Xác thực LDAP. Để sử dụng Xác thực người dùng, hãy chọn phương thức xác thực trên bảng điều khiển, sau đó thực hiện các cài đặt cần thiết để xác thực. Cài đặt phụ thuộc vào phương pháp xác thực. Chỉ định xác thực quản trị viên, sau đó chỉ định xác thực người dùng.

Phương pháp xác thực NGƯỜI DÙNG

LOẠI HÌNH

CHI TIẾT

Xác minh mã người dùng Việc xác thực được thực hiện bằng mã Người dùng gồm tám chữ số. Xác thực được áp dụng cho từng mã Người dùng, không phải cho từng Người dùng.

Trước tiên, cần đăng ký Mã người dùng trong Sổ địa chỉ của thiết bị

Xác thực cơ bản Xác thực được thực hiện bằng cách sử dụng Sổ địa chỉ của máy.

Cần phải đăng ký người dùng trong Sổ địa chỉ của máy trước.

Xác thực có thể được áp dụng cho từng Người dùng

Xác thực Windows Xác thực được thực hiện bằng bộ điều khiển miền của máy chủ Windows trên cùng mạng với máy.

Xác thực có thể được áp dụng cho từng Người dùng

Xác thực LDAP Xác thực được thực hiện bằng máy chủ LDAP trên cùng mạng với máy.

Xác thực có thể được áp dụng cho từng Người dùng

Bây giờ chúng ta sẽ lần lượt tìm hiểu về các loại Xác thực:

XÁC NHẬN MÃ NGƯỜI DÙNG

Đây là một phương pháp xác thực để giới hạn quyền truy cập vào các chức năng bằng mã Người dùng. Nhiều người dùng có thể sử dụng cùng một mã người dùng.

Chúng ta sẽ làm theo các bước dưới đây

 • Đăng nhập với tư cách quản trị viên máy từ bảng điều khiển
 • Nhấn [System Settings]
 • Nhấn [Administrator Tools]
 • Nhấn [Next]
 • Nhấn [User Authentication Management]
 • SỰ CHO PHÉP CỦA NGƯỜI DÙNG TRÊN PHOTOCOPY RICOH

  6. Chọn [User Code Auth.]

  Nếu bạn không muốn bật Xác thực người dùng, hãy chọn [Tắt].

  7. Trong “Các chức năng để hạn chế”, hãy chọn các chức năng bạn muốn hạn chế

  SỰ CHO PHÉP CỦA NGƯỜI DÙNG TRÊN PHOTOCOPY RICOH

  Các chức năng đã chọn tùy thuộc vào việc xác thực Mã người dùng. Xác thực mã người dùng không được áp dụng cho các chức năng chưa được chọn.

  8. Nhấp vào các chức năng bạn muốn hạn chế như Điều khiển PC Máy in…

  SỰ CHO PHÉP CỦA NGƯỜI DÙNG TRÊN PHOTOCOPY RICOH

  Nếu bạn không muốn chỉ định xác thực lệnh in, hãy chuyển đến Bước 14.

  9. nhấn [Next].

  10. Chọn mức xác thực lệnh in của máy in trên máy tính.

  Nếu bạn chọn [Entire] hoặc [Simple (All)]chuyển đến Bước 15.

  SỰ CHO PHÉP CỦA NGƯỜI DÙNG TRÊN PHOTOCOPY RICOH

  Nếu bạn chọn [Simple (Limitation)]chuyển đến Bước 12.

  11. Nhấn [Change] cho “Phạm vi giới hạn” để thay đổi cho phạm vi giới hạn

  12. Chỉ định phạm vi trong đó [Simple (Limitation)] được áp dụng cho “Printer Job Authentication” – “Xác thực Công việc Máy in”.

  Mã người dùng

  Bạn có thể chỉ định dải địa chỉ IPv4 mà cài đặt này được áp dụng. Ngoài ra, bạn có thể chỉ định có áp dụng cài đặt cho giao diện USB hay không.

  13. Nhấn [Exit] để thoát

  14. Nhấn [OK].

  15. Đăng xuất.

  Xác thực cơ bản- Xác thực cơ bản

  Chỉ định phương thức xác thực này khi sử dụng Sổ địa chỉ của máy để xác thực từng Người dùng. Sử dụng Xác thực cơ bản, bạn không chỉ có thể quản lý các chức năng có sẵn của máy mà còn có thể giới hạn quyền truy cập vào các tệp được lưu trữ và Sổ địa chỉ. Trong Xác thực Cơ bản, người quản trị phải chỉ định các chức năng có sẵn cho mỗi người dùng đã đăng ký trong Sổ Địa chỉ.

  Trước khi định cấu hình máy, hãy đảm bảo rằng xác thực quản trị viên được định cấu hình chính xác trong phần “Quản lý xác thực quản trị viên”.

  1 Đăng nhập với tư cách quản trị viên máy từ bảng điều khiển.

  2 Nhấn[System Settings].

  3 Nhấn [Administrator Tools].

  4 Nhấn [Next].

  5 Nhấn [User Authentication Management]- [Quản lý xác thực người dùng].

  mã người dùng ricoh

  6 Chọn [Basic Auth.]- [Xác thực cơ bản].

  Nếu bạn không muốn bật xác thực người dùng, hãy chọn [Tắt].

  7 Trong “Chức năng khả dụng” – các chức năng khả dụng khác, chọn chức năng bạn muốn cho phép.

  mã người dùng máy ricoh

  Các chức năng bạn chọn ở đây trở thành cài đặt Xác thực Cơ bản mặc định sẽ được chỉ định cho tất cả người dùng mới của Sổ địa chỉ.

  8 Chọn “Xác thực lệnh máy in” – Cấp độ xác thực lệnh máy in trên máy tính.

  Nếu bạn chọn [Entire]- [Toàn bộ] hoặc [Simple (All)]- [Đơn giản (Tất cả)]chuyển đến Bước 12.

  Nếu bạn chọn [Simple (Limitation)]- [Đơn giản (Giới hạn)]chuyển đến Bước 9.

  9 Nhấn [Change]- [Thay đổi] cho “Phạm vi giới hạn” – “Phạm vi giới hạn”.

  10 Chỉ định phạm vi trong đó [Simple (Limitation)]- [Đơn giản (Giới hạn)] được áp dụng cho “Printer Job Authentication” – “Xác thực Công việc Máy in”.

  quản lý người dùng

  Bạn có thể chỉ định dải địa chỉ IPv4 mà cài đặt này được áp dụng. Ngoài ra, bạn có thể chỉ định có áp dụng cài đặt cho giao diện USB hay không.

  11 Nhấn [Exit] đến [Thoát].

  12 Nhấn [OK].

  13 Đăng xuất.

  Xác thực Windows

  Chỉ định xác thực này khi sử dụng bộ điều khiển miền Windows để xác thực NGƯỜI DÙNG có tài khoản của họ trên máy chủ thư mục. Người dùng không thể được xác thực nếu họ không có tài khoản của mình trong máy chủ thư mục. Trong xác thực Windows, bạn có thể chỉ định giới hạn truy cập cho từng nhóm được đăng ký trong máy chủ thư mục.

  Danh bạ được lưu trữ trong máy chủ danh bạ có thể được đăng ký vào máy, cho phép xác thực NGƯỜI DÙNG mà không cần sử dụng máy trước để đăng ký cài đặt cá nhân trong Sổ địa chỉ. Việc lấy thông tin người dùng có thể ngăn chặn việc sử dụng danh tính giả vì địa chỉ của người gửi (Từ 🙂 được xác định bởi hệ thống xác thực khi dữ liệu quét được gửi hoặc nhận tin nhắn fax được gửi qua e-mail.

  Lần đầu tiên truy cập vào máy, bạn có thể sử dụng các chức năng có sẵn cho nhóm của mình. Nếu bạn chưa đăng ký trong một nhóm, bạn có thể sử dụng các chức năng có sẵn trong “* Nhóm mặc định”. Để giới hạn các chức năng chỉ khả dụng cho một số người dùng nhất định, trước tiên hãy đặt trước trong Danh bạ.

  Để tự động đăng ký thông tin người dùng của người dùng như số fax và địa chỉ email trong xác thực Windows, bạn nên mã hóa thông tin liên lạc giữa máy và bộ điều khiển miền bằng cách sử dụng SSL. Để thực hiện việc này, bạn phải tạo chứng chỉ máy chủ cho bộ điều khiển miền.

  Xác thực LDAP

  Chỉ định phương pháp xác thực này khi sử dụng máy chủ LDAP để xác thực Người dùng có tài khoản của họ trên máy chủ LDAP. Người dùng không thể được xác thực nếu họ không có tài khoản của mình trên máy chủ LDAP. Sổ địa chỉ được lưu trữ trong máy chủ LDAP có thể được đăng ký vào máy, cho phép xác thực người dùng mà không cần phải sử dụng máy trước để đăng ký cài đặt riêng lẻ trong Sổ địa chỉ.

  Khi sử dụng xác thực LDAP, để ngăn thông tin mật khẩu được gửi qua mạng mà không được mã hóa, giao tiếp giữa máy và máy chủ LDAP phải được mã hóa bằng SSL. Bạn có thể chỉ định trên máy chủ LDAP có bật SSL hay không. Để thực hiện việc này, bạn phải tạo chứng chỉ máy chủ cho máy chủ LDAP.

  Phần kết

  Trên đây là bài viết của Toshiba-copier.vn giúp bạn hiểu thêm về chiếc máy photocopy RICOH của mình. Bạn sẽ học cách xác thực người dùng trên máy photocopy RICOH. Từ đó quản lý hiệu quả hơn. Nếu cần thêm thông tin, vui lòng liên hệ Toshiba-copier.vn.

  Toshiba-copier.vn

  Trang web: http://toshiba-copier.vn

  Facebook: https://www.facebook.com/Toshiba-copier.vn/

  Mail: toshibavncopier@gmail.com

  Địa chỉ: Số 36A Tân Chánh Hiệp 10, Phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12

  Các tìm kiếm liên quan đến Xác thực NGƯỜI DÙNG PHOTOCOPY RICOH
  cách lấy tập tin quét từ máy photocopy ricoh

  người dùng đăng nhập ricoh

  mã người dùng ricoh

  đặt mật khẩu cho máy photocopy ricoh

  Hướng dẫn đặt mật khẩu cho máy photocopy ricoh

  lấy file scan từ máy photocopy toshiba win 10

  phần mềm quét cho máy ricoh

  bắt đầu từ ricoh

  Điều hướng trang

  Địa chỉ: Quận 12: Số 36A Tân Chánh Hiệp 10, Phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12
  Hotline: 0934 531 349 – 079 4481 888 – 096 181 3909
  Email: toshibavncopier@gmail.com
  Quận Tân Phú: Số 74 Nguyễn Cửa Đàm, Phường Tân Sơn Nhì, Quận Tân Phú
  Website: http://toshiba-copier.vn

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *