QUẢN LÝ NGƯỜI DÙNG TRÊN PHOTOCOPY

Quản lý người dùng trên máy photocopy RICOH là điều bắt buộc đối với Người quản lý máy photocopy. Máy photocopy đa chức năng đã ra đời từ khá lâu và công nghệ ngày càng tinh vi hơn. Nhiều công ty sử dụng quản lý người dùng để kiểm soát chi phí in ấn.

TẦM QUAN TRỌNG CỦA VIỆC QUẢN LÝ NGƯỜI DÙNG TRÊN PHOTOCOPY

Nếu công ty, văn phòng của bạn có nhiều người sử dụng cùng một máy photocopy RICOH. Điều chắc chắn là bạn sẽ phải biết ai đã sử dụng bao nhiêu tiền hàng tháng để có thể kiểm soát chi phí. Từ đó đưa ra những giải pháp chính xác trong việc in ấn của nhân viên

Khi nhiều người sử dụng chung một máy photocopy. Nếu bạn muốn cho phép, hãy giới hạn hoặc kiểm tra việc in của người dùng. Thì máy photocopy RICOH có thể đáp ứng được điều đó cho bạn.

Nếu không có chức năng quản lý người dùng trên máy photocopy. Bạn sẽ rất khó kiểm soát người dùng. Nhà tù đó có thể gây thất thoát ngân sách của công ty.

CÁC CHỨC NĂNG QUẢN LÝ NGƯỜI DÙNG TRÊN PHOTOCOPY

Trong máy photocopy RICOH có các chức năng quản lý người dùng như sau:

Giới hạn cài đặt có thể được thay đổi bởi mỗi quản trị viên

Các cài đặt có thể được thực hiện cho máy này khác nhau tùy thuộc vào kiểu quản trị viên, cho phép chia sẻ phạm vi hoạt động giữa các quản trị viên.

Các quản trị viên sau được xác định cho máy này:

Quản trị viên người dùng

Quản trị viên máy

Quản trị mạng

Quản trị viên Tệp

Để đăng ký hoặc thay đổi Quản trị viên quản lý người dùng trên máy photocpy RICOH, vui lòng làm theo các bước sau:

1 Đăng nhập với tư cách quản trị viên từ bảng điều khiển.

2 Nhấn [System Settings]- [Cài đặt hệ thống].

3 Nhấn [Administrator Tools]- [Công cụ quản trị viên].

4 Nhấn [Next].

5 Nhấn [Program / Change Administrator]- [Chương trình / Quản trị viên thay đổi].

QUẢN LÝ NGƯỜI DÙNG TRÊN PHOTOCOPY RICOH

6 Trong dòng dành cho quản trị viên có đặc quyền bạn muốn chỉ định, hãy nhấn[Administrator 1]- [Quản trị viên 1], [Administrator 2]- [Quản trị viên 2], [Administrator 3]- [Quản trị viên 3] hoặc [Administrator 4]- [Quản trị viên 4]sau đó nhấn [Change]- [Thay đổi].

Khi phân bổ đặc quyền quản trị cho từng người, hãy chọn quản trị viên theo danh mục như hình dưới đây.

Để kết hợp nhiều đặc quyền của quản trị viên, hãy chỉ định nhiều đặc quyền của quản trị viên cho một quản trị viên.

Ví dụ: để gán đặc quyền quản trị viên máy và đặc quyền quản trị viên người dùng cho [Quản trị viên 1]nhấn [Quản trị viên 1] trong các dòng dành cho quản trị viên máy và quản trị viên người dùng.

7 Nhấn [Change]- [Thay đổi] cho “Tên người dùng đăng nhập” – “Tên người dùng đăng nhập”.

8 Nhập tên người dùng đăng nhập, sau đó nhấn [OK].

9 Nhấn [Change]- [Thay đổi] cho “Mật khẩu đăng nhập” – “Mật khẩu đăng nhập”.

10 Nhập mật khẩu đăng nhập, sau đó nhấn [OK].

Thực hiện theo chính sách mật khẩu để tăng cường mật khẩu đăng nhập.

11 Nhập mật khẩu đăng nhập để xác nhận lại, sau đó nhấn [OK].

12 Nhấn [Change]- [Thay đổi] cho “Mật khẩu mã hóa” – “Mật khẩu mã hóa”.

13 Nhập mật khẩu mã hóa, sau đó nhấn [OK].

14 Nhập mật khẩu mã hóa để xác nhận lại, sau đó nhấn [OK].

15 Nhấn [OK] hai lần.

Bạn sẽ tự động đăng xuất.

Cấm người dùng thay đổi cài đặt

Có thể cấm người dùng thay đổi cài đặt quản trị trên RICOH. máy photocopy

Chọn mục trong “Cài đặt khả dụng” – “Cài đặt khả dụng” trong “Quản lý xác thực quản trị viên” – “Quản lý xác thực quản trị viên” để ngăn những thay đổi như vậy.

Chỉ định Menu Bảo vệ trong quản lý người dùng trên máy photocopy

Menu Bảo vệ cho phép bạn giới hạn quyền của người dùng truy cập các cài đặt trong menu Công cụ Người dùng ngoại trừ Cài đặt Hệ thống. Giúp bảo vệ máy photocopy RICOH của bạn. Cài đặt này có thể được sử dụng bất kể xác thực người dùng. Để thay đổi cài đặt bảo vệ menu, trước tiên hãy bật xác thực quản trị viên.

Nếu bạn muốn bật “Menu Protection”, hãy đặt nó thành [Cấp 1] hoặc [Cấp 2]. Chọn [Cấp độ 2] để áp đặt các hạn chế chặt chẽ hơn đối với quyền truy cập của người dùng vào cài đặt máy.

Nếu bạn muốn tắt “Menu Protect”, hãy đặt nó thành [Tắt].

Các chức năng hạn chế có sẵn

Công cụ quản lý người dùng trên máy photocopy nhằm ngăn chặn các hoạt động trái phép trên máy photocopy RICOH, bạn có thể chỉ định ai được phép truy cập vào từng chức năng của máy.

Chỉ định các chức năng có sẵn cho người dùng đã đăng ký. Bằng cách định cấu hình cài đặt này, bạn có thể giới hạn các chức năng có sẵn cho người dùng.

Bạn có thể đặt giới hạn sử dụng máy photocopy, Máy chủ Tài liệu, fax, máy quét, máy in, chức năng của trình duyệt và các tính năng mở rộng.

1 Đăng nhập với tư cách quản trị viên người dùng từ bảng điều khiển.

2 Nhấn [Address Book Mangmnt]

QUẢN LÝ NGƯỜI DÙNG TRÊN PHOTOCOPY RICOH

3 Chọn một người dùng.

4 Nhấn [Auth. Info]- [Xác thực. Thông tin].

QUẢN LÝ NGƯỜI DÙNG TRÊN PHOTOCOPY RICOH

5 Nhấn [Next] hai lần.

6 Trong “Chức năng khả dụng” – “Chức năng khả dụng”, chọn chức năng bạn muốn gán.

người dùng máy photocopy ricoh

7 Nhấn [OK].

8 Đăng xuất.

Hạn chế quyền truy cập vùng phương tiện

Chỉ định trên bảng điều khiển xem có cho phép người dùng sử dụng các khe cắm phương tiện hay không. Với cài đặt này, bạn có thể hạn chế các tệp đã quét được lưu trữ trên các thiết bị bộ nhớ di động. Ngoài ra, bạn có thể hạn chế in đối với các tệp được lưu trữ trên thiết bị bộ nhớ di động của máy photocopy RICOH.

1 Đăng nhập với tư cách quản trị viên máy từ bảng điều khiển.

2 Nhấn [System Settings]- [Cài đặt hệ thống].

3 Nhấn [Administrator Tools]- [Công cụ quản trị viên].

4 Nhấn [Next].

5 Nhấn [Media Slot Use]- [Sử dụng khe cắm phương tiện].

Chức năng quản lý trong ricoh

6 Để hạn chế các tệp được lưu trữ trên thiết bị bộ nhớ di động, hãy bấm [Prohibit]- [Cấm] trong “Lưu trữ vào thiết bị nhớ” – “Lưu vào thiết bị nhớ”.

7 Để hạn chế in các tệp được lưu trữ trên thiết bị bộ nhớ di động, hãy bấm [Prohibit]- [Cấm] trong “In từ thiết bị lưu trữ bộ nhớ” – “In từ thiết bị lưu trữ bộ nhớ”.

8 Nhấn [OK].

9 Đăng xuất.

Quản lý khối lượng in cho mỗi người dùng

Chức năng này chỉ định giới hạn khối lượng in cho mỗi người dùng trên máy photocopy RICOH. Nếu đạt đến số lượng in tối đa mà mỗi người dùng có thể chỉ định, thì lệnh in sẽ bị hủy và thông báo cho biết đã đạt đến khối lượng in tối đa.

Khối lượng in

Khối lượng in được tính bằng cách nhân số trang với số đơn vị.

Số lượng đơn vị có thể được chỉ định tùy theo điều kiện in. Ví dụ: nếu 1 trang được in với đơn vị 10, khối lượng in sẽ là 10.

Khối lượng in được theo dõi trên mỗi người dùng.

Với quản lý khối lượng in cho mỗi người dùng, bạn có thể thực hiện những việc sau

  • Chỉ định giới hạn cho khối lượng in
  • Chỉ định Số tiền Sử dụng Tối đa mặc định
  • Chỉ định mức sử dụng tối đa cho mỗi người dùng
  • Kiểm tra khối lượng in trên mỗi người dùng
  • In danh sách bộ đếm bằng số lượng đã in
  • Đặt lại bộ đếm sử dụng số lượng in
  • Định cấu hình chức năng Tự động đặt lại

PHẦN KẾT LUẬN

Trên đây là bài viết của Khanh Nguyen nhằm giúp Quản lý máy photocopy RICOH quản lý người dùng hiệu quả. Thông qua từng chức năng cụ thể trên thiết bị. Hy vọng qua bài viết này. Bạn có thể hiểu thêm về máy photocopy RICOH của mình. Từ đó đưa ra các biện pháp quản lý hiệu quả.

Nếu bạn cần thêm thông tin. Vui lòng liên hệ lại công ty Toshiba-copier.vn.

Toshiba-copier.vn

Trang web: http://toshiba-copier.vn

Facebook: https://www.facebook.com/Toshiba-copier.vn/

Mail: toshibavncopier@gmail.com

Địa chỉ: Số 36A Tân Chánh Hiệp 10, Phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12

Các tìm kiếm liên quan đến QUẢN LÝ NGƯỜI DÙNG PHOTOCOPY RICOH

người dùng đăng nhập ricoh

mã người dùng ricoh

đặt mật khẩu cho máy photocopy ricoh

Hướng dẫn đặt mật khẩu cho máy photocopy ricoh

bắt đầu từ ricoh

đăng nhập máy in ricoh

đặt mật khẩu cho máy photocopy toshiba

trang web quản lý máy ricoh

Địa chỉ: Quận 12: Số 36A Tân Chánh Hiệp 10, Phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12
Hotline: 0934 531 349 – 079 4481 888 – 096 181 3909
Email: toshibavncopier@gmail.com
Quận Tân Phú: Số 74 Nguyễn Cửa Đàm, Phường Tân Sơn Nhì, Quận Tân Phú
Website: http://toshiba-copier.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *