LÀM THẾ NÀO ĐỂ QUÉT ĐẾN E-MAIL TRÊN MÀU TOSHIBA E-6570C?

Quét đến E-mail (Scan to E-mail) trên Toshiba color E-6570C

Làm thế nào để quét e-mail trên Toshiba color E-6570C? Tính năng quét tới e-mail cho phép bạn gửi bản quét đến các địa chỉ e-mail được chỉ định. Hình máy photocopy quét được chuyển đổi thành các tệp PDF, XPS, TIFF hoặc JPEG và được gửi dưới dạng tệp đính kèm e-mail.

Quy trình quét

Làm theo các bước sau để quét một bản gốc trên Toshiba color E-6570C của bạn và gửi nó đến một địa chỉ email bạn chọn.

Bước 1: Đặt bản gốc lên kính.

LÀM THẾ NÀO ĐỂ QUÉT ĐẾN E-MAIL TRÊN MÀU TOSHIBA E-6570C?

Bước 2: Nhấn nút QUÉT trên bảng điều khiển

LÀM THẾ NÀO ĐỂ QUÉT ĐẾN E-MAIL TRÊN MÀU TOSHIBA E-6570C?

Bước 3: Nhấn nút E-MAIL trên bàn di chuột.

LÀM THẾ NÀO ĐỂ QUÉT ĐẾN E-MAIL TRÊN MÀU TOSHIBA E-6570C?

Bước 4: Nhấn nút TO.

LÀM THẾ NÀO ĐỂ QUÉT ĐẾN E-MAIL TRÊN MÀU TOSHIBA E-6570C?

Bước 5: Bạn có thể chọn địa chỉ email theo nhiều cách khác nhau. Đối với trường hợp trên Toshiba E-6570C màu này, bạn có thể chọn một liên hệ email từ sổ địa chỉ. Trên tab DUY NHẤT, nhấn biểu tượng e-mail bên cạnh số liên lạc mong muốn.

LÀM THẾ NÀO ĐỂ QUÉT ĐẾN E-MAIL TRÊN MÀU TOSHIBA E-6570C?

Bước 6: Nhấp vào OK.

LÀM THẾ NÀO ĐỂ QUÉT ĐẾN E-MAIL TRÊN MÀU TOSHIBA E-6570C?

Bước 7. Chỉ định các cài đặt thích hợp trên màn hình:

LÀM THẾ NÀO ĐỂ QUÉT ĐẾN E-MAIL TRÊN MÀU TOSHIBA E-6570C?

– Nhập thông tin chủ thể và cơ thể bằng bàn phím ảo

– Chỉ định tên tệp và định dạng tệp

– Chọn một (tệp trang đơn) hoặc nhiều (tệp nhiều trang)

Sau đó nhấn mũi tên xuống để tiếp tục sang trang tiếp theo.

Bước 8. Chỉ định bất kỳ cài đặt bổ sung nào bạn yêu cầu và nhấn nút OK.

LÀM THẾ NÀO ĐỂ QUÉT ĐẾN E-MAIL TRÊN MÀU TOSHIBA E-6570C?

Bước 9: Nhấn nút QUÉT (hoặc BẮT ĐẦU).

LÀM THẾ NÀO ĐỂ QUÉT ĐẾN E-MAIL TRÊN MÀU TOSHIBA E-6570C?

Bước 10. Khi bạn thấy thông báo nhắc bạn tiếp tục, nếu bạn có tài liệu khác để quét, hãy đặt tài liệu lên kính và nhấn nút QUÉT.

LÀM THẾ NÀO ĐỂ QUÉT ĐẾN E-MAIL TRÊN MÀU TOSHIBA E-6570C?

Bước 11: Khi bạn quét xong, nhấn nút JOB FINISH.

LÀM THẾ NÀO ĐỂ QUÉT ĐẾN E-MAIL TRÊN MÀU TOSHIBA E-6570C?

Xác nhận trạng thái công việc quét trên Toshiba color E-6570C

Thực hiện các bước sau để xác nhận trạng thái của công việc quét

Bước 1: Nhấn nút TRẠNG THÁI CÔNG VIỆC trên bàn di chuột.

LÀM THẾ NÀO ĐỂ QUÉT ĐẾN E-MAIL TRÊN MÀU TOSHIBA E-6570C?

Bước 2: Nhấp vào tab ĐĂNG NHẬP.

LÀM THẾ NÀO ĐỂ QUÉT ĐẾN E-MAIL TRÊN MÀU TOSHIBA E-6570C?

Bước 3: Nhấn SCAN để hiển thị danh sách

Danh sách bao gồm đích / tên tệp, tác nhân (chức năng quét), ngày giờ, số trang và trạng thái (kết quả công việc) của từng công việc.

Làm thế nào để chỉ định địa chỉ (Specify Addresses) trên Toshiba color E-6570C?

Bạn có thể chọn từ một số tùy chọn để chỉ định địa chỉ email bạn muốn khi quét tới e-mail:

 • nhập địa chỉ email của bạn
 • Chọn từ sổ địa chỉ
 • Tìm kiếm sổ địa chỉ với số ID
 • Tìm kiếm trong sổ địa chỉ bằng các chuỗi tìm kiếm
 • Tìm kiếm máy chủ LDAP bằng chuỗi tìm kiếm
 • Chọn nhóm
 • Tìm kiếm các nhóm có số ID
 • Tìm kiếm nhóm theo tên

Bây giờ, hãy thực hành khóa địa chỉ email mới theo cách thủ công.

Bước 1: Nhấn nút QUÉT trên bảng điều khiển

LÀM THẾ NÀO ĐỂ QUÉT ĐẾN E-MAIL TRÊN MÀU TOSHIBA E-6570C?

Bước 2: Nhấn nút E-MAIL trên bàn di chuột

Chỉ định địa chỉ (Chỉ định địa chỉ)

Bước 3: Nhấn nút TO để nhập địa chỉ email theo cách thủ công.

Chỉ định địa chỉ (Chỉ định địa chỉ)

Bước 4: Nhấn nút INPUT @.

Chỉ định địa chỉ (Chỉ định địa chỉ)

Bước 5: Nhập địa chỉ email bằng bàn phím ảo và nhấn nút OK. Địa chỉ e-mail mới hiện đã được lập trình, nhấn BẮT ĐẦU để quét tệp của bạn.

Chỉ định địa chỉ (Chỉ định địa chỉ)

Ngoài Scan to E-mail, tôi sẽ hướng dẫn bạn cách Scan to File hoặc USB.

Quét vào Tệp hoặc USB (Scan to File hoặc USB) trên Toshiba color E-6570C

Chức năng Quét vào Tệp hoặc USB sẽ gửi và lưu trữ các bản quét vào một thư mục chia sẻ trên đĩa cứng hệ thống, thiết bị lưu trữ USB hoặc một thư mục mạng được chỉ định. Thư mục chia sẻ có dung lượng dữ liệu là 10 GB. Bạn có thể quét lên đến 1000 trang cho mỗi công việc. Dữ liệu được lưu trữ trong thư mục chia sẻ có thể được truy cập trực tiếp từ máy tính qua mạng.

Đầu tiên chúng ta cùng tìm hiểu cách Scan to File trên Toshiba color E-6570C trước, các bạn tham khảo các bước hướng dẫn bên dưới nhé.

Quét vào tệp (Scan to a File)

Đối với Toshiba color E-6570C, Bạn cần thực hiện các bước sau để quét vào một tập tin trong thư mục chia sẻ của hệ thống.

Bước 1: Đặt bản gốc lên kính.

Quét vào tệp (Scan to a File)

Bước 2: Nhấn nút QUÉT trên bảng điều khiển.

Quét vào tệp (Scan to a File)

Bước 3: Nhấn nút FILE trên bàn di chuột.

Quét vào tệp (Scan to a File)

Bước 4: Để lưu trữ hình máy photocopy đã quét trong một tệp trên thư mục chia sẻ của hệ thống:

Quét vào tệp (Scan to a File)

 • Chọn nút VỊ TRÍ MFP.
 • Chỉ định cài đặt cho tên tệp và định dạng tệp.
 • Sau đó nhấn nút OK.

Bước 5: Để xem trước bản quét trước khi lưu, nhấn nút XEM TRƯỚC. Sau đó nhấn nút OK.

Quét vào tệp (Scan to a File)

Bước 6: Để hoàn tất quá trình quét, nhấn nút QUÉT.

Quét vào tệp (Scan to a File)

Bước 7. Nếu bạn thấy thông báo “Để tiếp tục, Đặt tài liệu lên kính. Và nhấn BẮT ĐẦU hoặc [SCAN]”Có nghĩa là“ Để tiếp tục, hãy đặt tài liệu lên kính. Và nhấn BẮT ĐẦU hoặc [QUÉT]) ”Bạn có thể đặt một bản gốc khác trên kính đặt bản gốc và nhấn SCAN để tiếp tục quét. Khi bạn quét xong, hãy nhấn nút JOB FINISH.

Quét vào tệp (Scan to a File)

Cách quét sang USB (Scan to USB) trên Toshib color E-6570C

Làm theo các bước sau để quét vào thiết bị lưu trữ USB trên Toshiba E-6570C màu.

Bước 1: Đặt bản gốc lên kính.

Quét vào tệp (Scan to a File)

Bước 2: Nhấn nút QUÉT trên bảng điều khiển

Quét vào tệp (Scan to a File)

Bước 3 Kết nối thiết bị lưu trữ USB với cổng USB trên hệ thống và đợi vài giây.

LÀM THẾ NÀO ĐỂ QUÉT ĐẾN E-MAIL TRÊN MÀU TOSHIBA E-6570C?

Bước 4: Khi thông báo “FOUND USB DEVICE” xuất hiện trên bảng điều khiển cảm ứng, hãy nhấn nút USB

LÀM THẾ NÀO ĐỂ QUÉT ĐẾN E-MAIL TRÊN MÀU TOSHIBA E-6570C?

Bước 5: Xác định cài đặt cho tên tệp và định dạng tệp và nhấn OK

LÀM THẾ NÀO ĐỂ QUÉT ĐẾN E-MAIL TRÊN MÀU TOSHIBA E-6570C?

Bước 6: Để xem trước quá trình quét trước khi lưu, hãy nhấp vào XEM TRƯỚC. Để bắt đầu quét mà không cần xem trước, hãy nhấn QUÉT.

LÀM THẾ NÀO ĐỂ QUÉT ĐẾN E-MAIL TRÊN MÀU TOSHIBA E-6570C?

Bước 7. Kiểm tra xem trước bản quét của bạn. Nếu bản xem trước quét là chính xác, hãy nhấn OK. Nếu cài đặt của bạn không chính xác, hãy sử dụng các tùy chọn CÀI ĐẶT QUÉT và THAY THẾ TRANG để quét lại tệp.

LÀM THẾ NÀO ĐỂ QUÉT ĐẾN E-MAIL TRÊN MÀU TOSHIBA E-6570C?

Bước 8: Để hoàn tất quá trình quét, nhấn QUÉT.

LÀM THẾ NÀO ĐỂ QUÉT ĐẾN E-MAIL TRÊN MÀU TOSHIBA E-6570C?

Bước 9. Nếu bạn thấy thông báo “Để tiếp tục, Đặt tài liệu lên kính. Và nhấn BẮT ĐẦU hoặc [SCAN]”Có nghĩa là“ Để tiếp tục, hãy đặt tài liệu lên kính. Và nhấn BẮT ĐẦU hoặc [SCAN]”Bạn có thể đặt một bản gốc khác lên kính đặt bản gốc và nhấn nút BẮT ĐẦU hoặc QUÉT để tiếp tục quét. Khi bạn quét xong, nhấn JOB FINISH.

LÀM THẾ NÀO ĐỂ QUÉT ĐẾN E-MAIL TRÊN MÀU TOSHIBA E-6570C?

Toshiba-copier.vn – Công ty cho thuê và mua bán máy photocopy uy tín, chất lượng tại TP.

Công ty TNHH Máy Văn Phòng Toshiba-copier.vn được thành lập năm 2001. Sau gần 20 năm không ngừng phấn đấu và phát triển, đến nay Toshiba-copier.vn là một trong những công ty hàng đầu trong lĩnh vực máy photocopy. Toshiba-copier.vn có hệ thống đại lý tại khắp các thành phố lớn của Việt Nam và hàng trăm khách hàng mua lẻ mỗi năm.

Toshiba-copier.vn phấn đấu trở thành công ty chuyên phục vụ nhu cầu thuê và mua máy photocopy hàng đầu thị trường Việt Nam.

Tăng cường hợp tác với các nhà cung cấp máy photocopy, đồng thời giữ mối quan hệ tốt với các khách hàng hiện tại, đưa sản phẩm đến với nhiều khách hàng hơn, mở rộng thị phần.

Chúng tôi tự tin mang đến cho bạn những chiếc máy photocopy hiện đại từ các nhà sản xuất hàng đầu trên thế giới. Đặc biệt, dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng của Toshiba-copier.vn luôn được đánh giá là uy tín, chất lượng, luôn được khách hàng tin tưởng.

Khánh Nguyễn - Công ty cho thuê và mua bán máy photocopy uy tín, chất lượng tại TP.

Ngoài dòng Toshiba color E-6570C, Đây là một số dòng máy photocopy chúng tôi đang cho thuê và bán.

– Dòng máy Toshiba: Toshiba E-257/307, Toshiba E-Studio 507, E-557/657, E-757/857,…

– Dòng Ricoh: Ricoh MP 2553/3053, MP 4002/502, MP 6001/7001,…

Với phương châm uy tín – chất lượng, cùng đội ngũ kỹ thuật chuyên nghiệp – nhiệt tình, kết hợp với các thương hiệu máy photocopy hàng đầu như Ricoh – Toshiba – Canon. Chúng tôi hoàn toàn tự tin có thể đáp ứng được nhu cầu mua, thuê máy photocopy của quý khách hàng dù là những nhu cầu khắt khe nhất.

Có thể xem thêm hình máy photocopy và thông số kỹ thuật của các mô hình tại đây:

http://toshiba-copier.vn/san-pham/

Để biết thêm thông tin chi tiết liên hệ với chúng tôi để được tư vấn miễn phí

Toshiba-copier.vn

Trang web: http://toshiba-copier.vn/

Facebook: https://www.facebook.com/Toshiba-copier.vn/

Mail: toshibavncopier@gmail.com

Địa chỉ: Số 36A Tân Chánh Hiệp 10, Phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12

Các tìm kiếm của bạn liên quan đến QUÉT ĐẾN E-MAIL TRÊN MÀU SẮC TOSHIBA E-6570C như thế nào?

cách lấy tập tin quét từ máy photocopy toshiba

cách quét bằng máy màu Toshiba E-6570c

cách lấy tập tin quét từ máy photocopy toshiba

cách kết nối máy tính với máy photocopy toshiba

cách in từ máy tính sang máy photocopy

Địa chỉ: Quận 12: Số 36A Tân Chánh Hiệp 10, Phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12
Hotline: 0934 531 349 – 079 4481 888 – 096 181 3909
Email: toshibavncopier@gmail.com
Quận Tân Phú: Số 74 Nguyễn Cửa Đàm, Phường Tân Sơn Nhì, Quận Tân Phú
Website: http://toshiba-copier.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *