Hàm Dsum trong Excel và cách sử dụng qua các ví dụ

Hàm DSUM là hàm cộng các số trong một trường, cột trong danh sách dữ liệu thỏa mãn với các điều kiện xác định. Công thức sử dụng hàm DSUM cũng như cách tính tổng có điều kiện của hàm tương đối đơn giản và nhanh hơn so với hàm SUMIF trên Excel. Các bạn hãy tìm hiểu cách sử dụng hàm DSUM qua bài viết này nhé.

Đôi nét Hàm Dsum trong Excel

Hàm Dsum trong Excel được sử dụng để tính tổng với điều kiện cho trước trong một cột hay trường của bảng tính dữ liệu.

Cú pháp hàm Dsum trong Excel

Cú pháp hàm Dsum trong Excel có dạng như sau đây:

Trong cú pháp trên, hàm Dsum sử dụng các tham số:

– Database (tham số bắt buộc): là cơ sở dữ liệu, bảng dữ liệu có chứa các dữ liệu là các trường, gồm trường để kiểm tra điều kiện và trường tính tổng. Danh sách chứa hàng đầu tiên là tiêu đề cột.

– Field cũng là tham số bắt buộc: là cột để tính tổng các dữ liệu tỏng bảng, vùng dữ liệu hàm Dsum. Chúng ta có thể nhập tên tiêu đề cột trong dấu ngoặc kép hoặc dùng 1 số thể hiện vị trí cột trong danh sách mà không dùng dấu ngoặc kép hay tham chiếu tới tiêu đề cột muốn tính tổng.

– Criteria (tham số bắt buộc): là dải ô, vùng ô chứa các tiêu chí hay điều kiện mà bạn muốn đặt cho hàm để tính toán.

Lưu ý quan trọng: 

  • Chúng ta có thể sử dụng phạm vi bất kỳ cho tham số criteria, miễn là nó có chứa ít nhất một nhãn cột và ít nhất một ô bên dưới nhãn cột để xác định điều kiện.
  • Mặc dù phạm vi tiêu chí có thể được định vị trí bất kỳ trên bảng tính, tuy nhiên chúng ta không nên đặt phạm vi tiêu chí bên dưới danh sách vì không có vị trí thêm các thông tin khác vào danh sách.

Hướng dẫn cách sử dụng hàm Dsum trong Excel

Bạn đọc có thể tham khảo một số ví dụ dưới đây để tìm hiểu cách sử dụng hàm Dsum trong Excel:

Ví dụ 1

Trong ví dụ này cho bảng dữ liệu có dạng như dưới đây:

Yêu cầu là sử dụng hàm Dsum để tính tổng doanh số bán đồ chơi trong quý 3 và 4. Các tiêu chí, điều kiện đưa ra là:

Quarter: >II

Product: Soft toys

Như vậy công thức hàm Dsum Excel mà chúng ta sử dụng có dạng: =DSUM(B4:E19,”Sales”,H5:I6).

Kết quả hàm trả về là 400.000.

Ví dụ 2

Trong ví dụ này yêu cầu là sử dụng hàm Dsum để tính tổng doanh số các mục lớn hơn 25.

Cú pháp, công thức hàm Dsum mà chúng ta sử dụng có dạng như dưới đây:

Kết quả trả về là 15.609.

Một vài lưu ý khi sử dụng hàm Dsum trong Excel

Sau đây là một số lưu ý quan trọng khi sử dụng hàm Dsum trong Excel:

  • Tên tiêu đề cột phải được đặt trong dấu ngoặc kép và phải giống tên tiêu đề bảng.
  • Hàm Dsum trả về lỗi #Value nếu tên tiêu đề cột sai.
  • Nếu không đưa bất kỳ tiêu chí, điều kiện cụ thể nào, hàm Dsum Excel trả về kết quả là tổng giá trị cột.
  • Tiêu chí, điều kiện hàm Dsum không phân biệt chữ hoa chữ thường.
  • Hàm Dsum có thể sử dụng để thay thế các hàm SUMIF & SUMIFS trong Excel.

Tổng quan cách sử dụng hàm DSUM trên Excel vô cùng đơn giản. Bạn có thể sử dụng hàm để tính tổng các giá trị theo cột với điều kiện đơn giản. Với những điều kiện phức tạp hơn chúng ta có thể sử dụng hàm SUMIF. Chúc các bạn thành công!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *