Cách thức Roll Back Driver trong Windows 10, 8, 7, Vista hoặc XP

Cách thức Roll Back Driver trong Windows 10, 8, 7, Vista hoặc XP

Roll Back Driver được sử dụng để gỡ rút Driver hiện tại và tự động hóa thiết đặt Driver thiết đặt trước đó.

Update Driver nói chung là một vấn đề tốt. Nhưng thực rủi ro, update Driver không phải lúc nào thì cũng tốt với phiên mẫu hệ quản lý điều hành tiên tiến nhất, hoặc với những thành phần Hartware nữa. Bạn cũng có thể tìm thấy một update Driver từng phá vỡ một chiếc gì đó thay thế vì cải tổ nó. Trong trường hợp này, các bạn nên trở lại sử dụng Driver với phiên mẫu các bạn thiết đặt trước đó. Dưới đấy là phương thức trở lại Driver trong Windows 10.

Cách quay trở lại Driver đã cài đặt trước đó trong Windows bằng Roll Back Driver

Hướng dẫn quay trở lại Driver từng thiết đặt trước đó trong Windows

1. Mở Device Manager. Thực hiện như vậy trải qua Control Panel (links này sẽ lý giải cụ thể nếu như khách hàng có thể) hoàn toàn có thể đơn giản dễ dàng nhất.

Mẹo: Nếu như khách hàng đang sử dụng Windows 10 hoặc Windows 8 trải qua tổng hợp phím WINDOWS + X , được cho phép các bạn truy vấn nhanh hơn.

2. Trong Device Manager , xác xác định trí thiết bị mà bạn có nhu cầu muốn trở lại Driver với.

Lưu ý: Điều phối qua những loại Hartware bằng phương pháp nhấp vào hình tượng >hoặc [+], tùy thuộc thuộc vào phiên mẫu Windows của các bạn. Bạn cũng có thể tìm thấy những thiết bị rõ ràng và cụ thể mà Windows nhận ra trong những loại Hartware chính các bạn thấy trong Device Manager.

3. Sau thời điểm tìm ra Hartware, các bạn sẽ trở lại Driver , trỏ và giữ hoặc nhấp chuột phải vào tên hoặc hình tượng của thiết bị và chọn Properties .

4. Trong hành lang cửa số Properties với thiết bị, trỏ hoặc nhấp vào tab Driver .

5. Từ tab Driver , nhấp vào nút Roll Back Driver .

Lưu ý: Nếu nút Roll Back Driver bị tắt, Windows không tồn tại Driver trước đó quay trở lại, tại đó các bạn sẽ không thể hoàn tất quy trình này. Xem ghi chú của tôi trên cuối trang để được trợ trợ giúp thêm.

6. Nhấn hoặc nhấp vào nút Yes vào thắc mắc: “Are you sure you would like to roll back to the previously installed driver software?” 

Driver từng thiết đặt trước đó sẽ tiến hành phục hồi. Các bạn sẽ thấy nút Roll Back Driver bị tắt sau thời điểm cuộn hoàn tất.

7. Nhấn hoặc nhấp vào nút Close trên cuối screen thuộc tính thiết bị.

8. Nhấn hoặc nhấp vào Yes trên hộp thoại System Settings Change cho biết thêm “Your hardware settings have changed. You must restart your computer for these changes to take effect. Tại you want to restart your computer now?” 

9. Nếu thông tin này được ẩn, việc đóng hành lang cửa số Control Panel hoàn toàn có thể trợ giúp ích. Các bạn sẽ không thể đóng Device Manager . 

Lưu ý: Tùy thuộc thuộc vào Driver thiết bị mà các bạn đang quay trở lại, bạn cũng có thể không phải khởi động lại máy tính.

10. Máy tính của các bạn lúc bấy giờ sẽ tự động hóa khởi động lại.

Trong khi Windows khởi động lại, nó sẽ nạp với Driver thiết bị với Hartware này mà các bạn từng thiết đặt trước đó .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *