Hướng dẫn tách số và chữ ra khỏi chuỗi trong Excel (Không cần VBA)

Tách Chữ Ra khỏi chuỗi

Đầu tiên bạn phải xác định vị trí số, để tìm vị trí số thì ta dùng hàm FIND với cấu trúc là =FIND({0;1;2;3;4;5;6;7;8;9};C4). Hàm này có nghĩa là bạn sẽ tìm từ số 0 đến số 9 trong chuỗi C4.

Tích vào góc dưới ô vừa tạo kéo xuống để định dạng cho các ô phía dưới. Kết quả trả về cho các ô có số và trả về VALUE cho các ô không có số.

Để không trả về VALUE thì bạn sửa như sau: ta tích đúp vào ô đầu tiên của trả về và thêm &”0123456789″ vào cuối hàm có nghĩa là bạn sẽ nối thêm chuỗi từ 0 đến 9 để không bị thông báo VALUE mà trả về vị trí cuối cùng của chữ cũng là vị trí bắt đầu của số. =FIND({1;2;3;4;5;6;7;8;9};C4&”0123456789″)

Tiếp theo mình thêm hàm Min phía ngoài và enter lúc này kết quả trả về là vị trí nó tìm thấy và là vị trí nhỏ nhất. Tức là trong chuỗi C4 và từ 0 đến 9 để tìm được vị trí đầu tiên và trả về.

Để kiểm tra và xem cách chạy của hàm này bạn kích vào ô vừa tìm vị trí số -> chọn vào Formulas -> Evaluate Arrows -> cửa sổ hiện lên chọn vào Evaluate để xem từng bước chạy của hàm vừa tạo.

Để tách được tên nhân viên mình làm như thế nào? Muốn tách tên nhân viên bạn dùng hàm LEFT bằng cách =LEFT(chuỗi mình cần tách;lấy vị trí bắt đầu số và trừ đi 1). =LEFT(C4;H4-1)

Riêng trong vị trí chữ vừa tách ra luôn thừa 1 khoảng trắng và để thực hiện xóa khoảng trắng này đi  ta dùng thêm lệnh TRIM trước hàm LEFT là được. =TRIM(LEFT(C4;H4-1))

Bây giờ mình viết hàm chính thức lồng các hàm lại với nhau đầu tiên là =TRIM(LEFT(C4;MIN(FIND({0;1;2;3;4;5;6;7;8;9};C4&”0123456789″))-1))

Hàm tách số

Để tách số bạn sử dụng hàm RIGHT với cú pháp: =RIGHT(chuỗi bạn cần tách; LEN(chuỗi bạn cần tách)-Vị trí bắt đầu số + 1) và enter. =RIGHT(C4;LEN(C4)-H4+1)

Như vậy hàm tách số chính thức sẽ là =RIGHT(chuỗi cần tách;LEN(chuỗi cần tách);+1-MIN(FIND({0;1;2;3;4;5;6;7;8;9},chuôi cần tách & “0123456789”))). =RIGHT(C4;LEN(C4)+1-MIN(FIND({0;1;2;3;4;5;6;7;8;9};C4&”0123456789″)))

Lưu ý: cách tách chữ và số ra khỏi chuỗi này chỉ sử dụng được với trường hợp số nằm ở bên phải. Trường hợp số hoặc chữ nằm bất cứ ở đâu trong ô thì ta phải sử dụng hàm cao hơn hoặc VBA mới thực hiện được, nếu các bạn muốn mình làm bài viết, video cách tách số và chữ ra khỏi chuỗi nâng cao thì để lại bình luận bên dưới nha.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *