Máy Photocopy Ricoh báo lỗi SC165 hướng dẫn sửa chữa

Nguyên nhân lỗi SC 180

  • Tùy chọn bảo mật dữ liệu sao chép được cài đặt không hoạt động chính xác.

Cách khắc phục lỗi SC 180

  1. Sao chép thẻ bảo mật dữ liệu bị hỏng
  2. Bảo mật không được cài đặt hoặc lỗi
  3. Main IPU bị lỗ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *