Máy Photocopy Ricoh báo lỗi SC161 hướng dẫn sửa chữa

Nguyên nhân lỗi SC 161

  • Lỗi main IPU
  • Kết quả lỗi tự chẩn đoán của ASIC trên IPU được phát hiện.

Cách khắc phục lỗi SC161

  1. Main IPU bị lỗi
  2. Lỗi kết nối giữa mai IPU và main SBU

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *