Máy Photocopy Ricoh báo lỗi SC 230 hướng dẫn sửa chữa

Nguyên nhân lỗi sc 230

  • Tín hiệu FGATE không xác nhận trong thời gian quy định. (BICU tạo ra tín hiệu FGATE và gửi nó đến đơn vị LD khi cảm biến được kích hoạt.)

Cách khắc phục lỗi sc 230

Để giải quyết lỗi này: 

  • KIỂM TRA:
  • Hộp Laser Bị Lỗi
  • Dây Cáp Bệ Laser Bị Lỗi
  • Controller Bị Lỗi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *