Cách sử dụng các hàm lấy ký tự bất kỳ trong Excel

Hàm MID cùng với hàm LEFThàm RIGHT là các hàm lấy ký tự trong một chuỗi ký tự trong Excel. Nếu hàm Left là hàm lấy chuỗi ký tự bên trái, hàm Right là hàm lấy chuỗi ký tự bên phải thì hàm Mid lại là hàm lấy chuỗi ký tự ở giữa tương ứng với giá trị chúng ta yêu cầu cho nó. Các bạn cùng mình đi tìm hiểu về cú pháp và cách sử dụng của hàm Mid trong bài viết dưới đây nhé.

Tìm hiểu về hàm lấy ký tự bất kỳ trong Excel và cách sử dụng

1. Hàm MID trong Excel

Hàm MID trong Excel được sử dụng để trích xuất dữ liệu nằm ở giữa đoạn, chuỗi văn bản. Về mặt kỹ thuật, hàm MID trả về số ký tự bất kỳ được chỉ định bắt đầu từ vị trí chỉ định.

Cú pháp hàm MID Excel có dạng như dưới đây:

Trong đó cả 3 tham số mà hàm sử dụng đều là tham số bắt buộc:

– Tham số Text là chuỗi văn bản gốc.

– Start_num là vị trí của ký tự đầu tiên mà bạn muốn trích xuất.

– Num_chars là số ký tự cần trích xuất.

Ví dụ về cách sử dụng hàm MID

Cho ví dụ để trích xuất 7 ký tự từ chuỗi văn bản trong ô A2, bắt đầu từ ký tự thứ 8, công thức hàm MID có dạng như sau:

=MID(A2,8, 7)

Kết quả hàm trả về có dạng như dưới đây:

Một vài lưu ý khi sử dụng hàm MID trong Excel

  • Kết quả hàm MID trả về là chuỗi văn bản, ngay cả khi chuỗi con được trích xuất chỉ chứa giá trị là số. Để kết quả đầu ra là giá trị số, chúng ta có thể sử dụng kết hợp hàm MID và hàm VALUE.
  • Nếu tham số start_num lớn hơn độ dài tổng thể số ký tự chuỗi văn bản gốc, hàm MID Excel sẽ trả về kết quả là chuỗi trống (“”).
  • Nếu tham số start_num nhỏ hơn 1, hàm MID trả về lỗi #VALUE!.
  • Nếu tham số num_chars nhỏ hơn 0 (là giá trị âm), hàm MID trả về lỗi #VALUE!. Nếu giá trị tham số num_chars bằng 0, hàm sẽ trả về chuỗi trống.
  • Nếu tổng giá trị tham số start_num và num_chars vượt quá tổng độ dài chuỗi văn bản ban đầu, hàm MID trả về chuỗi con bắt đầu từ start_num và lên đến ký tự cuối cùng.

2. Hàm LEFT trong Excel

Hàm Left trong Excel được sử dụng để trích xuất chuỗi ký tự bên trái chuỗi văn bản.

Cú pháp hàm Left Excel có dạng:

Trong đó:

– Tham số text (là tham số bắt buộc): là chuỗi văn bản hoặc tham chiếu tới ô chứa chuỗi văn bản có ký tự mà chúng ta muốn trích xuất.

 Num_chars (tham số tùy chọn): là số ký tự mà chúng ta muốn hàm Left tìm kiếm, bắt đầu từ vị trí đầu tiên bên trái chuỗi văn bản.

Lưu ý:

  • Tham số Num_chars phải lớn hơn hoặc bằng 0, nếu không hàm Left sẽ trả về lỗi #VALUE!.
  • Nếu bỏ qua tham số này, mặc định hàm Left sử dụng giá trị tham số num_chars = 1.

3. Hàm Right trong Excel

Hàm Right trong Excel cũng là hàm trích xuất ký tự. Hàm Excel này được sử dụng để trích xuất chuỗi ký tự từ bên phải trong chuỗi ký tự mà chúng ta đã chọn.

Cú pháp hàm Right Excel có dạng:

Trong đó:

– Text (tham số bắt buộc): là chuỗi văn bản có chứa các ký tự cần trích xuất.

– num_chars (tham số tùy chọn): là số ký tự cần trích xuất bằng hàm Right, bắt đầu từ ký tự bên phải. Mặc định tham số này là 1.

Mặc định giá trị tham số num_chars là 1 và phải lớn hơn hoặc bằng 0. Nếu tham số num_chars lớn hơn độ dài chuỗi văn bản, hàm Right sẽ trả về chuỗi văn bản hoàn chỉnh.

Ngoài ra hàm Right trong Excel không hoạt động và không hỗ trợ các giá trị là số. Để tìm hiểu chi tiết cách sử dụng hàm Right trong Excel như thế nào, bạn đọc có thể tham khảo một số bài viết đã có trên Ben Computer nhé.

Bây giờ các bạn đã biết cách lấy ký tự bằng hàm trong Excel rồi đúng không nào? Các bạn hãy dành thời gian thực hành nhuần nhuyền để có thể làm chủ được các hàm trong Excel nhé. Chúc các bạn thành công!

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *