Máy Photocopy Ricoh báo lỗi SC 240 hướng dẫn sửa chữa

Nguyên nhân lỗi sc 240

  • IPU phát hiện lỗi tại đơn vị LD

Cách khắc phục lỗi sc 311

Để giải quyết lỗi này: 

  • KIỂM TRA:
  • Hộp Laser Bị Lỗi
  • Dây Cáp Bệ Laser Bị Lỗi
  • Controller Bị Lỗi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *